Atkārtoti izsludina projektu konkursu

Atkārtoti izsludina projektu konkursu Kurzemes NVO atbalsta centrs izsludina NVO projektu konkursu "Iesaisties Kurzemē: starpkultūru dialoga veicināšana un mazākumtautību NVO atbalsts". Kopējā Pretendentiem piešķiramā finansējuma summa ir 4000 EUR, bet vienam projektam maksimālā piešķiramā summa ir 1000 EUR. Pretendentiem nav nepieciešams līdzfinansējums projektu īstenošanai. Viens pretendents var iesniegt vairākus projekta pieteikumus (finansējumu saņem labākais no iesniegtajiem projektiem). Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 22. augustam (pasta zīmogs) vai personīgi līdz  27. augustam plkst.14.00 Kurzemes NVO atbalsta centrā K.Valdemāra ielā 17a, Talsos. Plašāka informācija: www.kurzemesnvo.lv. Projektu atbalstāmās aktivitātes
  1. starpkultūru dialogu veicinošu pasākumi, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu;
  2. mazākumtautību identitātes un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstību veicinoši pasākumi;
  3. atbalsts mazākumtautību radošo kolektīvu darbībai;
  4. atbalsts mazākumtautību tradīciju un folkloras attīstībai
Projekta aktivitātēm jānotiek laika posmā 08.09.2014.-24.11.2014. Jautājumus par projektu konkursa pieteikumu sagatavošanu sūtiet uz konkursi@kurzemesnvo.lv! NOLIKUMS  PIETEIKUMA VEIDLAPA VĒRTĒŠANAS KRITĒRJI APLIECINĀJUMS par finanšu nedublēšanos Projektu konkurss tiek organizēts līdzdarbības līguma ietvaros Kultūras ministrijas konkursa „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā”. Teksts: Inese Siliņa Kurzemes NVO atbalsta centrs 29811722, inese@kurzemesnvo.lv