Atklāj programmu uzņēmumu attīstības veicināšanai – “Latvijas Zelts”

Latvijas ražošanas uzņēmumu attīstības veicināšanai Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības centrs (LUAC) atklāj programmu “Latvijas Zelts”, kurā tiks uzņemti līdz 100 dažādu nozaru uzņēmumi, kas nodarbojas ar produkcijas ražošanu Latvijā, lai palīdzētu tiem realizēt uzņēmējdarbībai būtiskas aktivitātes un veicinātu to konkurētspēju un izaugsmi. “Latvijai ir svarīgi jebkādi uzņēmumi, kas strādā Latvijā, godprātīgi maksā nodokļus, nodrošina darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un veicina valsts attīstību, taču šī brīža ekonomiskās situācijas kontekstā īpaša uzmanība jāpievēš un jāizceļ tie, kas ražo un rada pievienoto vērtību Latvijā. Tādēļ programmas “Latvijas Zelts” ietvaros LUAC finansiālu atbalstu plāno sniegt tieši ražošanas uzņēmumiem,” stāsta LUAC pārstāvis Kaspars Vītoliņš.

Programmas ietvaros uzņēmumiem tiks nodrošināts pats galvenais, kas nepieciešams uzņēmuma attīstībai – mārketinga aktivitātes, ietverot palīdzību pie stratēģiskiem lēmumiem, jaunu produktu attīstības, pārdošanas kanālu paplašināšanu, inovatīvu risinājumu ieviešanu, zīmološanu u.c. Tāpat uzņēmumam tiks nodrošinātas konsultācijas izmaksu un nodokļu optimizācijā, eksporta tirgus apgūšanā, kā arī tirgus izpētes jomā un citās uzņēmuma darbību ietekmējošās sfērās, kas konkrētajam uzņēmumam būs aktuālas.

“Uzņēmumiem ir jāsaprot, ka attīstība nozīmē arī izdevumus. Šīs aktivitātes, ko piedāvā veidot LUAC, protams, nebūs pilnībā bez pašu uzņēmumu līdzdalības. Tas prasīs laiku, cilvēku resursus un arī finansiālus līdzekļus, tomēr ne tādā apmērā, kā darbojoties individuāli,” norāda Kaspars Vītoliņš.

Programmā “Latvijas Zelts” tiks uzņemti ne vairāk kā 100 uzņēmumi, kuru attīstības programma sāksies 1. oktobrī sešu mēnešu garumā ar iespēju atbalsta programmu pagarināt. Pēc pirmā perioda beigām notiks aktivitāšu efektivitātes un rezultātu analīze. Uzņēmumus dalībai programmā var pieteikt ikviens, kas uzskata, ka konkrētais ražotājs ir pelnījis atbalstu, tam piemīt potenciāls izaugsmei un tas vēlas darboties, eksperimentēt un iesaistīties, lai attīstītos un augtu.

Par LUAC
Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centrs ir uzņēmumu apvienība, kas darbojas ar mērķi sniegt atbalstu Latvijas vietējiem uzņēmumiem to konkurētspējas paaugstināšanā gan vietējā tirgū, gan ārvalstīs.
Papildus informācija:
Kaspars Vītoliņš
LUAC
luac@luac.lv
20076860