Atskats uz "Ēnu dienu 2018"

Atskats uz Ēnu dienas šogad notika 14. februārī, visā pasaulē šī diena atpazīstama un atzīta kā Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu diena sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē. Nīkrāces pamatskolas skolēni jau otro gadu aktīvi iesaistās kā ēnotāji. Emīlam Bentam un Rihardam Brūverim bija iespēja būt starp tiem 200 skolēniem, kuri viesojās Saeimā, lai klātienē iepazītu parlamenta darba ikdienu. Emīls un Rihards ēnoja Latvijas Republikas 12. Saeimas deputāti Nelliju Kleinbergu. Atsauksmēs deputāte Nellija Kleinberga par Emīlu raksta: ‘’Ļoti aktīvs un ieinteresēts Saeimas darbā. Prot uzdot jautājumus par aktuālām tēmām un uzturēt sarunu. Aktīvi iesaistījās Saeimas komisijas darbā. Izrādīja lielu interesi par darbu. Paldies par darbu!’’ Pārējie 29 ēnotāji savas ‘’ēnas’’ bija atraduši Skrundā. Skolēni ēnoja:
  • Skrundas jauniešu centrā, kļuva par jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem.
  • Ziedu veikalā ‘’Buķete’’ iepazina pārdevējas–floristes darbu.
  • Veikalā ‘’Elvi’’ meitenes vairākas stundas iejutās pārdevējas profesijā.
  • Skrundas ugunsdzēsēju depo tuvāk iepazina ugunsdzēsēja glābēja un autovadītāja profesiju.
  • Pašvaldības policijā uzzināja par policijas inspektora darba specifiku un darba apstākļiem.
  • Mākslas studijas vadītāja deva iespēju pašiem radīt savus mākslas darbiņus enkaustikas tehnikā un zīmēšanā ar tinti.
  Nīkrāces pamatskolas ēnotāji atzina, ka šī diena noteikti paliks atmiņā.  Paldies visām ‘’ēnām‘’ par šo doto iespēju un paldies Ēnu dienas veidotājiem!