Atskats uz “Labo darbu nedēļu” Nīkrāces pamatskolā

Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv no 16. līdz 22. oktobrim jau devīto gadu rīko akciju “Labo darbu nedēļa”, aicinot sniegt apkārtējiem tādu palīdzību, kas neprasa lielu finansiālu ieguldījumu.  Tie ir neskaitāmi daudzie darbi un darbiņi, kuriem ikdienā nepietiek laika vai nav motivācijas. Katram pašam ir iespēja iniciēt ideju par nepieciešamo Labo darbu, iesaistīties un līdzdarboties Labā darba veikšanā. Arī Nīkrāces pamatskolas pedagogi un skolēni jau vairākus gadus aktīvi piedalās šajā akcijā. Šogad gandrīz visi Nīkrāces pamatskolas skolēni un pedagogi piedalījās “Rudens lapu grābšanas talkās”, kuras norisinājās dažādās Nīkrāces pagasta vietās:
  • 1., 2. un 4. klases skolēni un pedagogi Dace Šķiere un Līga Knopkena piedalījās “Lapu grābšanas talkā” pie Nīkrāces pagasta pārvaldes;
  • 3. un 5. klases skolēni un pedagogi Elīna Linkovska un Sellija Jansone grāba lapas “Līgutu” kapos;
  • 6. un 7. klases skolēni un pedagogi Inese Matsate-Matsone un Sarmīte Delle grāba lapas “Priednieku” kapos;
  • 8. klases skolēni un pedagogi Dzintra Liekmane un Alduta Selderiņa grāba lapas 94 gadus vecā Paula Z. sētā;
  • 9. klases skolēni un pedagogi Mārīte Vanaga un Aija Mirbaha grāba lapas 90 gadīgās Austras G. sētā.
Savukārt 3. klases skolēni un viņu klases audzinātāja Elīna Linkovska 19. oktobra pēcpusdienā devās uz pirmsskolas grupu, kur vadīja interesantu veidošanas nodarbību mazajiem bērniem. “Labo darbu nedēļā” mēs dāvinājām savu laiku labiem darbiem, tos veicām, lai iepriecinātu līdzcilvēkus un lai kopīgiem spēkiem paveiktu labas lietas. Paldies arī Nīkrāces pagasta sociālajai darbiniecei Santai Knopkenai, ar kuru jau vairākus gadus skolai ir izveidojusies laba sadarbība, jo viņa ir apzinājusi tos cilvēkus, kuriem nepieciešama šī palīdzība!   Teksts: Elīna Linkovska, Nīkrāces pamatskolas skolotāja