Atskats uz norisēm Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā

Atskats uz norisēm Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā Līdz ar Skrundas kultūras nama bijušās kino zāles pārtapšanu jauniešu interesēm un vajadzībām atbilstoši aprīkotās un daudzfunkcionālās telpās, kurās lietderīgi pavadīt brīvo laiku, rast domubiedrus un gūt atbalstu savu iniciatīvu īstenošanai, Skrundas novada jauniešu aktivitāte ar katru dienu pieaug – par to liecina daudzveidīgie pasākumi, kuri īstenoti pirmajos trīs Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra darbības mēnešos. 16. janvārī kopā ar radošu personību Kristīni Lieldaudzieti jaunieši zīmēja personalizētās rakstu zīmes un apguva savas rakstu zīmes tulkošanas prasmes. Katra individuālā rakstu zīme satur vairākas Baltu spēka zīmes, kuras, savstarpēji iedarbojoties, nosaka konkrētā cilvēka īpašības, enerģijas plūsmu, intereses un raksturu, kārtības izjūtu, dzīves ritumu. Nodarbība bija īpaša un meditatīva, ar personīgu un individuālu pieeju. Nodarbības vadītāja jauniešiem sniedza ieskatu rakstu zīmju izmantošanai un pielietošanai ikdienā. Janvāra nogalē Skrundas novada jaunieši devas uz Nīcu, lai piedalītos Nīcas jauniešu dienā, kurā pulcējās jaunieši no teju visas Kurzemes, lai mestos piedzīvojumā “Gadsimta balle Nīcā”. Skrundas jauniešu uzdevums bija sagatavot priekšnesumu, kurā ietverti čarlstona elementi. To veicām godam! 3. februārī Skrundas novada jaunieši īstenoja savu iniciatīvu, aicinot vienaudžus uz sadraudzības nakts pasākumu “Valentīndienas pidžamu vakars”, kura ietvaros spēlēja komandu saliedējošas spēles, kopīgi gatavoja un demonstrēja savas prasmes pusnakts karaokē. Pasākumu plānoja un organizēja jaunatnes līderes Sintija Kampara un Arta Saulgrieze. Jauniešu centrā viens no instrumentiem prasmju gūšanai un nostiprināšanai ir prasmju apmaiņas darbnīcu organizēšana, kuru norises ierosinātāji ir centra apmeklētāji. Šīs aktivitātes mērķis ir gūt jaunas prasmes un nodot tās tālāk vienaudžiem – šādi ikvienam ir iespēja kļūt par atbalsta personu, ievērojot principu “Dod un Gūsti”. Pirmajos centra darbības mēnešos norisinājušās darbnīcas “Frizūru veidošanas noslēpumi”, “Pašu gatavoti foto rāmīši” un “Kabatas izmēra pavasaris”. 7. februārī savu darbību uzsāka vecāku klubiņš “Māmiņu skola”, kas ir pašu māmiņu iniciatīva, lai pabūtu kopā, dalītos savās zināšanās un prasmēs, sniegtu atbalstu un gūtu jaunas zināšanas. “Māmiņu skolas” vadītāja ir Sintija Stepiņa (tālr. Nr. 26769098). Katru trešdienu no plkst. 10.00 aicināta pievienoties ikviena māmiņa, kura audzina bērniņu vecumā līdz 2 gadiem. Tikšanās reizēs mammas kopā ar mazuļiem gatavo ko gardu, čalo par sev aktuālām tēmām. Lai papildinātu savas zināšanas, laiku pa laikam Māmiņu skolā viesosies kāds savas jomas speciālists. 1. martā farmaceite Aiga Zariņa kopā ar mammām pārrunāja jautājumus par bērnu un vecāku veselību, kas ir tik aktuāli šajā vīrusu laikā. 5. aprīlī Māmiņu skola aicina ikvienu interesentu uz nodarbību “Resursi – mani iekšējie un ārējie spēka avoti”, kurā kopā ar psiholoģi un dūlu Aivu Bundzenu–Erviku apzināsim sev pieejamos resursus, kas var būt palīdzoši un spēcinoši ikdienā, rūpējoties par mazuli. 10. februārī pieredzes apmaiņas nolūkos Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā viesojās Brocēnu novada jauniešu centra “KOPĀ” kolektīvs. Tikšanās laikā tika ieplānots starpnovadu jauniešu sadraudzības pasākums, kas norisināsies 31. martā Brocēnu novada jauniešu centru “KOPĀ”, kura mērķis ir veicināt jauniešu sadarbību, īstenojot iniciatīvas, smelties iedvesmu, aizgūt labās prakses piemērus. Par vienu no prioritātēm darbā ar jaunatni Skrundas novadā ir noteikta brīvprātīgā darba kustības popularizēšana jauniešu vidū, aicinot jauniešus būt atbildīgai, aktīvai vietējās sabiedrības daļai. Lai izvērtētu 2016. gadā paveikto un gūtu iedvesmu jaunu virsotņu sasniegšanai, 11. februārī brīvprātīgie jaunieši tika aicināti uz iedvesmas sarunu jeb Augsta Emocionālā Intelekta nodarbību ar Viktoriju Bērziņu. Pēc nodarbības tika godināti aktīvākie brīvprātīgā darba veicēji. Skrundas jauniešu centra koordinētajās brīvprātīgā darba aktivitātēs 2016. gadā iesaistījās 42 personas, kopā nostrādājot 806 brīvprātīgā darba stundas (reģistrētais apjoms). Ja arī Tu vēlies veikt lielākus vai mazākus darbus vietējās sabiedrības labā, nāc, rodi domubiedrus, radi, dari, un pierādi sev, ka TU PATS daudz ko vari! Redzi, dzirdi, risini, sadarbojies, rīkojies! 13. februārī jaunieši uz iedvesmas sarunu bija aicinājuši psiholoģi Kristīni Maku, pirms tam noslēpumu kastē ievietojot jautājumus, uz kuriem vēlējās dzirdēt psiholoģes atbildes. Šī ir jau trešā K. Makas viesošanās pie Skrundas novada jauniešiem. Kā atzina paši jaunieši, reizēm pietrūkst sarunu ar cilvēku, kurš nenosoda, bet saprot un atbalsta, palīdzot tikt skaidrībā kā labāk rīkoties vai risināt kādu sasāpējušu jautājumu. 27. februārī Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā viesojās Latvijas Samariešu apvienības Skrundas nodaļas darbinieces, kuras nodrošina pakalpojumu "Samariešu atbalsts mājās". Tikšanās laikā uzzinājām par darba ikdienu ar vientuļajiem senioriem. Pēc sirsnīgajiem stāstiem ikviens tika aicināts darboties "Kartiņu darbnīcā", lai kopīgiem spēkiem radītu pavasarīgus apsveikumus, kas tiks nogādāti senioriem ar "Samariešu" palīdzību. 3. martā, pieminot Latvijas brīvības cīņas, jau par tradīciju ir kļuvusi došanās pārgājiena “Pa pulkveža O. Kalpaka bataljona pēdām”, kuru jau 3. gadu organizē Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar Jaunsardzi un Zemessardzi. Arī šogad vērienīgs skaits pārgājiena dalībnieku devās maršrutā no Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas līdz piemiņas vietai Lēnās, lai caur piedzīvojumu izzinātu, pieminētu un atcerētos mūsu vēsturi. No 8. līdz 10. martam Skrundas novada jaunatnes darbinieki piedalījās Strukturētā dialoga 5. cikla noslēguma konferencē “Gatavi dzīvei, gatavi sabiedrībai”, kuras mērķis bija veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem jauniešiem aktuālos jautājumos, sniedzot ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī veicinot kritiskās domāšanas prasmes. Papildus pievienotā vērtība noslēguma konferencei – otrās dienas noslēgumā tika oficiāli atklāta "Latvijas jauniešu galvaspilsēta 2017 – Liepāja". Pasākumā piedalījās arī Skrundas novada jaunieši. Lepnums par Nīkrāces pagasta jauniešiem, kuri Ielu vingrotāju rīkotajās sacensībās ieguva godalgotas vietas, demonstrējot, ka Skrundas novadā mīt stipri ļaudis. 13. martā jaunatnes darbinieki piedalījās Latvijas un Šveices sadarbības programmas “Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” noslēguma pasākumā. Šīs programmas ietvaros ir īstenots arī projekts "Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide Skrundā". Lai iepazītos ar projekta rezultātiem, 3. aprīlī Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā viesosies Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijas Republikā Šveices ieguldījumu Latvijā, Igaunijā un Lietuvā biroja programmas vadītāja Olita Bērziņa. 17. martā jaunieši, īstenojot savas iniciatīvas, aicināja vienaudžus uz pasākumu “Dullais desmitnieks”. Šajā reizē pasākumu plānoja, organizēja un vadīja jaunatnes līderes Anete Bivbāne un Samanta Lēvalde. Pasākumā varēja mēroties spēkiem dažādos dullos izaicinājumos. Ja arī Tev ir ideja, kuru vēlies īstenot, dalies ar to, rodi domubiedrus un atbalstu Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā! Centra darba laiks: P., O., T., C., P. no plkst. 13.00 līdz 18.00.   Aktuālākā informācija par Skrundas novada multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organizētajām aktivitātēm rodama: Esi aktīvs, iesaisties! Uz tikšanos!   Informāciju un foto sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste