Atzinība labākajiem Skrundas novada skolu audzēkņiem

Atzinība labākajiem Skrundas novada skolu audzēkņiem 2013./14. mācību gads bijis bagāts augstiem sasniegumiem gan mācību, gan ārpusklases pasākumu jomās. Atzinības rakstus par uzcītīgu mācību darbu, sasniegumiem valsts, starpnovadu un novada olimpiādēs, sacensībās un konkursos, kā arī par sabiedrisko aktivitāti, atsaucību un līdzdalību skolas un ārpusskolas pasākumos šogad pasniegs 25 audzēkņiem. Atzinības rakstus saņems šādi Skrundas novada skolu izvirzītie audzēkņi: Anete Bumbiere, Annija Kliemane, Gunta Lankovska, Anna Lankovska, Lelde Sileniece, Santa Šurma, Alise Žulpa, Baiba Kliemane, Evelīna Mirbaha, Valdis Nelijus, Kristīne Voļhina, Antra Akote, Anhela Bergmane, Madara Zēna, Linda Lobova, Daila Ziņģe, Guntris Stepiņš, Renāte Zvirbule, Kristens Rešņa, Roze Ramona Širina, Viktorija Višņa, Zanda Balandīna, Arta Anna Buķele, Roberts Priediņš un Annija Elizabete Meija. 5. jūnijā audzēkņi kopā ar Skrundas novada domes priekšsēdētāju Nelliju Kleinbergu dosies uz Ventspili, kur vispirms iejutīsies 19. gs. skolas klasē, apgūstot dabaszinības pēc seno laiku metodes. Pēc tam jau mūsdienīgā ķīmijas darbnīcā dalībnieki uzzinās par plastilīna veidošanu un fluorescējošām vielām, kā arī mēģinās uzzināto pielietot praktiski. Paldies vecākiem un skolotājiem, par radošiem un spējīgiem audzēkņiem! Teksts: Inga Flugrāte, Skrundas novada pašvaldības izglītības nodaļas vadītāja Foto: Didzis Strazdiņš