"Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte lauku pupu sējumos"

19. jūlijā plkst. 11.00 Kuldīgas novada Gudenieku pagasta zemnieku saimniecībā “Akmeņkalni” notiks Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas konsultāciju biroja rīkots izmēģinājuma seminārs – lauku diena, kuras tēma ir “Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas efektivitāte  lauku pupu sējumos” (VLT pasākuma “Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros). DIENAS KĀRTĪBA
Laiks Stundu skaits Saturs Lektors
10.45-11.00 Pulcēšanās Gudenieku pagasta z/s ‘’Akmeņkalni’’
11.00-11.30 0,5 Lauku dienas atklāšana. Informācija par izmēģinājumu. Ainars Bierands  - z/s ’’Akmeņkalni’’ īpašnieks,  Daiga Mellere – Kuldīgas KB augkopības speciāliste
11.30-12.00 0,5 Lauku pupu audzēšanas pamatprincipi  Dr.agr. Sanita Zute, AREI Stendes pētniecības centra vadošā pētniece
12.00-12.30 0,5 Izplatītākās lauku pupu slimības, to ierobežošanas iespējas Dr.biol.Olga Treikale – LAAPC Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
12.30-13.00 0,5 Teorētisko zināšanu un praktisko novērojumu pielietojuma iespējas integrētajā lauku pupu audzēšanā Māra Bērziņa – VAAD Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā inspektore
13.30-14.00 0,5 Dronu jeb bezpilota lidaparātu izmantošana lauksaimniecībā Agr. Artis Vanadziņš; Agr.Ineta Aispure
14.00-15.00 1,0 Diskusija par fungicīdu lietošanas nozīmīgumu lauku pupu audzēšanā. Izmēģinājuma lauka apskate. Ainars Bierands - z/s ’’Akmeņkalni’’ īpašnieks, Daiga Mellere – Kuldīgas KB augkopības speciāliste
Kopā st. 4    
Informācija par semināru: Kuldīgas KB augkopības speciāliste  Daiga Mellere, e-pasts: daiga.mellere@llkc.lv, Tālr.: 20264175; 29147935