Autobusu kustība Skrundas svētku laikā 11.maijā

9.00 no Antuļiem pie veikala
9.10 no arodskolas pieturas
9.20 no Kušaiņu centra
9. 25 no Cieceres
9.00 no Rudbāržu pagasta padomes,
9.00, 18.00 no Nīkrāces pagasta padomes
9.15, 18.15 no Lēnu pieturas
9.45 no Raņķu pagasta padomes
Lūdzu pieteikties pie kultūras darba organizatoriem līdz 9.maijam.
Loreta Robežniece - 29258469
Dita Ņuņēvica - 28327883
Inga Ezeriete - 22470402
Aija Zeme - 26568403