Baltijas biznesa arēna- kontaktbirža un forums uzņēmējiem un zinātniekiem

Laikā no 29. līdz 30.maijam Rīgā, Rīgas Kongresa namā notiks Baltijas Biznesa arēna un Baltijas attīstības forums.
Baltijas Biznesa arēnas kontaktbiržai jau laikus iespējams rezervēt tikšanās ar uzņēmumiem, pētniecības, inovācijas un finanšu institūcijām, kas darbojas tieši jūs interesējošā nozarē. Vienlaikus paplašinot kontaktu loku un apmainoties ar idejām, Baltijas biznesa arēna ir lieliska iespēja sastapt esošos un potenciālos sadarbības partnerus, kā arī dibināt kontaktus jauniem sadarbības projektiem Baltijas jūras reģiona valstīs.
Kontaktbiržas tematikas:
  • atjaunojamā enerģija
  • ilgtspējīgās būves
  • dzīvības zinātnes
  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
  • pārtikas tehnoloģijas, radošās industrijas
Reģistrācija Baltic Business Arena kontaktbiržai pieejama šeit: http://www.b2match.eu/balticbusiness2013/participants/new
Latvijas pārstāvjiem dalība kontakbiržā ir bezmaksas (dalība ir bezmaksas no katra uzņēmuma vienai personai, katras nakamās personas dalības maksa – EUR 250).
Baltijas attīstības forums
Šī pasākuma kontekstā ar Baltiju saprotam Baltijas jūras reģiona valstis un ES stratēģiju Baltijas jūras reģionam tā ekonomikas izaugsmes veicināšanai. Baltijas jūras reģions, kas ir unikāls gan tā ģeogrāfiskā stāvokļa, gan attīstītās infrastruktūras dēļ, sniedz lielisku iespēju veidot plašu un ilgtermiņa sadarbību praktiski visos ģeogrāfiskajos virzienos. Baltijas Biznesa arēna ir daļa no piecpadsmitā Baltijas attīstības foruma pasākuma, kas ir unikāla iespēja tikties un veidot kontaktus ar Baltijas jūras reģiona ievērojamākajiem lēmumu pieņēmējiem gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Plānots, ka šajā gadā pasākumā varētu piedalīties ap 400 reģiona pārstāvju. Baltijas Biznesa arēnas dalībniekiem ir brīva pieeja arī Baltijas attīstības foruma aktivitātēm.
Pasākumu organizē Almi Foretagspartner un Baltic Development Forum sadarbībā ar Latvijas Tehnoloģisko centru un Eiropas Biznesa atbalsta tīklu.
Papildus informācija par pasākumu: http://www.b2match.eu/balticbusiness2013
Kontaktinformācija un jautājumi par reģistrāciju: Ināra Teibe, +371 6754 0703, inara.teibe@edi.lv