Balvā – ekskursija uz Tartu zinātnes centru

Balvā – ekskursija uz Tartu zinātnes centru 10. janvārī divi Skrundas vidusskolas pedagogi un skolnieces devās lūkot Tartu zinātnes centru AHHA, tā bija balva par veikumu starptautiskajā projektā “TEACH Two” . Valsts izglītības satura centra izsludinātais projekts aizsākās jau 2011. gadā, tā mērķis – veicināt jauniešu izpratni un pilnveidot zināšanas par energoresursu izmantošanas principiem Eiropas skolās un ilgtspējīgiem energoefektivitātes modeļiem. Dalībnieki vairākas reizes apmeklēja seminārus, kuros tika mācīts, kā aprēķināt siltuma zudumu, kā taupīt elektroenerģiju. Atgriežoties mājās, teorija bija jāliek lietā un jāpēta, kā ar taupīšanu ir pašu skolā. Projektu Skrundā uzņēmās kūrēt skolotāji Inguna Berga un Agris Druvaskalns, piedalījās nu jau skolas absolventes Annija Danenberga un Kristiāna Solovjeva. „Nākamajā gadā stafeti pārņēma Regīna Vimba un Lelde Sileniece. Meitenes veica aptaujas, apkopoja projekta rezultātus. Balvā ieguvām iespēju aizbraukt uz Tartu,” stāsta I.Berga. Zinātnes centrā skrundenieki aplūkoja pastāvīgo ekspozīciju, bija planetārija seansā, noskatījās zinātnisko teātri, kurā galvenā loma tikusi piešķirta gāzēm, piemēram, dramatisks ar ūdeņradi pildīta balona sprādziens. Informācija pārpublicēta no laikraksta "Kurzemnieks” (17.01.2014) Teksts: Vija Zariņa  Foto: skrundasvidusskola.lv