Barikāžu atceres pasākumi Nīkrāces pamatskolā

Barikāžu atceres pasākumi Nīkrāces pamatskolā Nīkrāces pamatskolā no 8.–15. janvārim notika pasākumi, kas veltīti barikāžu dienām. Lai godinātu barikāžu dalībniekus un atsauktu atmiņā janvāra notikumus pirms 25 gadiem, skolas vestibilā tika iedegts simbolisks ugunskurs. 8. janvāri skolas skolēni noskatījās Barikāžu muzeja veidotu filmu “Barikādes” un iepazinās ar janvāra notikumiem Rīgā un citviet Latvijā. Pēc filmas noskatīšanās klases stundās skolēni kopā ar klašu audzinātājiem vēlreiz pārrunāja janvāra notikumus un savas emocijas attēloja zīmējumos. 14. janvārī skolā notika svinīgs pasākums, kurā piedalījās Skrundas vidusskolas skolotājs, direktora vietnieks A. Zalgauckis un Nīkrāces pamatskolas sporta skolotājs J. Ābols. Abi skolotāji dalījās atmiņās par barikādēm, par cilvēkiem un viņu noskaņojumu barikāžu laikā. Skolēni uzzināja, ka barikādes bija unikāls nevardarbīgas pretošanās paraugs, tas bija satraukuma pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, kuri, neskatoties uz draudošajām briesmām, devās uz Rīgu, lai aizstāvētu Latvijas neatkarību, ģimenes un visus, kuri savās sirdīs loloja ideju par brīvu Latviju. Skolēniem bija iespēja arī aplūkot A. Zalgaucka 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, kas skolēnos izraisīja lielu interesi. Skolotāji kopīgi dziedāja barikāžu laika dziesmas, piemēram, ”Dzimtā valoda” u.c.  Uz jautājumu – vai dotos uz barikādēm, ja rastos nepieciešamība – abi padomāja un atbildēja, ka dotos, ja būtu nepieciešamība. Informāciju sagatavoja: Dzintra Liekmane, Nīkrāces pamatskolas skolotāja Foto: Svetlana Rudzīte