Bērnu vecākiem!

Bērnu vecākiem! Aicinām bērnu vecākus piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu, kuru bērnu ārstu ierašanās Skrundā nepieciešama programmas Mobilais veselības aprūpes centrs ietvaros.   Programmas Mobilais veselības aprūpes centrs (MVAC) izveides mērķis ir padarīt pieejamākus medicīniskos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem Latvijā un nodrošināt regulāras primārās medicīniskās pārbaudes, kā arī savlaicīgu norīkojumu pie kvalificētiem speciālistiem. PIEDALĪTIES APTAUJĀ Teksts: Daina Ābele, veselības veicināšanas koordinatore