"Bērnu žūrijas"' noslēguma pasākums

Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika, "Bērnu žūrijas'' noslēguma pasākums. Pasākumā piedalījās Rudbāržu bibliotēkas vadītāja M. Kviese. Katrs no čaklajiem lasītājiem dalījās iespaidos par to, kura grāmatiņa vislabāk patikusi. Žēl, ka no visiem 22 lasītājiem uz pasākumu bija ieradušies daudz mazāk, jo daudzi slimo vai ir aizņemti ar citiem pienākumiem. M. Kviese bērnus uzslavēja par to, ka bērniem patīk grāmatas un viņi tās lasa, taču izteica nožēlu, ka ar katru gadu lasītāju skaits sarūk. Vismazāk grāmatas lasa vecāko klašu skolēni. Piemēram, šogad vecākie bērni, kas piedalījās ”Bērnu žūrijā” bija 3 meitenes no 7. klases, bet neviens no 8. vai 9. klases. Tas, protams, ļoti skumdina arī jaunatnes lietu speciālisti A. Bikši. Vēl bibliotekāre M. Kviese bērnus iepazīstināja ar jaunākajām grāmatiņām, kas ir papildinājušas grāmatu plauktus un gaida ikvienu lasītāju. Šoreiz pēc A. Bikšes ieteikuma tika lasīta H. Krūzes dzeja. Tie bija bērnu dzejolīši, kas bija viegli uztverami un saprotami. Interesantas bija arī dzejnieka mīklas, kuras bērni labprāt minēja.

Noslēgumā visi tika apbalvoti ar saldumiem un īpaši izveidotām pildspalvām. Neizpalika arī karsta zāļu tēja un garšīgi cepumi. Liels paldies par atbalstu M. Kviesei, kā arī izglītības nodaļas vadītājai I. Flugrātei.
Teksts un foto: Antra Bikše, jaunatnes lietu speciāliste