Bibliotēku diena Skrundā

Bibliotēku diena Skrundā 3. decembrī Skrundas Kultūras namā notika Bibliotēku dienas svinības. Svētkus kopā svinēja čaklākie Skrundas novada bibliotēku lasītāji, bibliotēku darbinieces un bibliotēku draugi. Šī bija diena, kad lasītprieku kopā svinēja lasītāji no Skrundas, Rudbāržiem, Nīkrāces, Raņķiem un Antuļiem.  Sumināti tika ne tikai čaklākie bibliotēku lasītāji un apmeklētāji. Savu pateicību saņēma arī bibliotēku draugi, un to bija daudz – Skrundas novada pašvaldība, pagastu pārvalžu vadītāji, novada sociālā dienesta darbinieki, novada skolu skolotāji un pirmsskolas iestāžu darbinieki, Skrundas un pagastu kultūras darbinieki un daudzi citi, kuri ikdienā atbalsta bibliotēku darbu.  Īpaša šī diena bija arī trim bibliotēkas darbiniecēm, kuras tika suminātas apaļās darba jubilejās. Skrundas bibliotēkas vadītāja Gunita Strode un bibliotekāre Baiba Šurma bibliotēkā lasītājus sagaida jau 10 gadus, bet Antuļu bibliotēkas vadītāja Sandra Balcere jau 15 gadus vada bibliotēku Skrundas pagasta Jaunmuižā.  Kā balzams dvēselei šajā Adventa laikā bija aktrises Sigitas Jevgļevskas un mūziķa Māra Kupča sniegtais koncerts pasākuma apmeklētājiem. „Bibliotēka ir dižens labirints, pasaules labirinta atspulgs. Ieiet vari, bet nezini, vai iziesi.” (Umberto Eko) Turpināsim maldīties šajos labirintos, gan mēs – bibliotēkas darbinieces, gan lasītāji, gan uzticamie bibliotēku draugi un atbalstītāji. Uz tikšanos nākamajā gadā! Teksts: Inga Zalgaucka, Skrundas bērnu bibliotēkas vadītāja Foto: Inga Ezeriete