Bibliotēku nedēļa Rudbāržu bibliotēkā

Bibliotēku nedēļa Rudbāržu bibliotēkā No 20. līdz 26. aprīlim Latvijā atzīmē Bibliotēku nedēļu. Šogad Bibliotēku nedēļas vadmotīvs ir “Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” Arī Rudbāržu bibliotēkā notika pasākumi, lai jaunos lasītājus ieinteresētu apmeklēt bibliotēku.    20. aprīlī bibliotēkā viesojās O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas 5. klases skolēni. Viņiem tika uzdoti uzdevumi, uz kuriem atbildes varēja sameklēt enciklopēdijās. Bērni labi orientējas enciklopēdijās, ātri atrada atbildes. Vakarā uz pasākumu ieradās Rudbāržu jauniešu klubiņa dalībnieki. Jauniešiem bija vairāki uzdevumi informācijas meklēšanā – plauktos atrast norādītās grāmatas, enciklopēdijās sameklēt vārdu skaidrojums un internetā atrast informāciju par teātra izrādēm, autobusu satiksmi un citiem jautājumiem. Jaunieši sadalījās divās – meiteņu un zēnu – komandās. Uzvarēja meitenes, jo savu darbu prata labāk organizēt. Klubiņa vadītāja Inese bija izcepusi gardu torti. Paldies jauniešiem par atsaucību! Teksts: Mārīte Kviese, Rudbāržu bibliotēkas vadītāja Foto no Mārītes Kvieses personīgā arhīva