Biedrība "Darīsim paši!" aicina iesaistīties stratēģijas izstrādē

2. oktobrī plkst. 13.00 Skrundas kultūras namā biedrība “Darīsim paši!”, uzsākot vietējās attīstības stratēģijas izstrādi, aicina vietējos iedzīvotājus uz tikšanos, lai, kopīgi apzinot iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izceļot labos piemērus, identificētu teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību. Biedrība “Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gada pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Organizējot tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem, aicināti tiek visi interesanti, lai, kopīgi apzinot iepriekšējā plānošanas perioda problēmas un izceļot labos piemērus, identificētu vietējās rīcības grupas teritorijas attīstības vajadzības un jaunu projektu ideju nepieciešamību, ņemot vērā nosacījumus, kas attiecas uz sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju jaunajā plānošanas periodā.
Datums Laiks Vieta
21.septembris 16.00 – 18.00 Rumbas pagasta brīvā laika pavadīšanas nams „Bukaiši”
22.septembris 13.00 – 15.00 Pelču pagasta Tautas nams
16.00 – 18.00 Padures pagasta pārvalde „Arāji”
24.septembris 10.00 – 12.00 Gudenieku pagasta pārvalde „Pagastmāja”
13.30 – 15.30 Alsungas novada domes Sēžu zāle, Pils iela 1
16.00 – 18.00 Ēdoles pagasta Kultūras nams
25.septembris 14.00 – 16.00 Īvandes pagasts „Īvandes muiža”
02.oktobris 13.00 – 16.00 Skrundas novads, Skrundas Kultūras nams, Lielā iela1a
05.oktobris 13.00 – 15.00 Kurmāles pagasta Pasākumu zāle
15.30 – 17.30 Turlavas pagasta pārvaldes Mazā zāle
07.oktobris 13.00 – 15.00 Snēpeles pagasta Kultūras nams
15.30 – 17.30 Laidu pagasta brīvā laika pavadīšanas centrs
08.oktobris 10.00 – 12.00 Rendas pagasta Kultūras nams
14.00 – 16.00 Kabiles pagasta Saieta nams
09.oktobris 15.00 – 17.30 Kuldīgas pilsēta, Kuldīgas Mākslas nams, 1905. gada iela 6
13.oktobris 15.00 – 17.00 Vārmes pagasta Jauniešu centrs
Informāciju sagatavoja: Ginta Ivanovska, biedrības "Darīsim paši!" koordinatores vietniece