Biedrība "Darīsim paši!" aicina paust viedokli

Biedrība “Darīsim paši!” aicina piedalīties aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai iespējami efektīvāk varētu piesaistīt LEADER finansējumu jaunajā periodā. Cienījamie Kuldīgas, Skrundas, Alsungas novadu iedzīvotāji! Biedrība “Darīsim paši!” ir uzsākusi sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas izstrādi Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gada pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novadu iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajām atbalsta jomām, vajadzībām un problēmām, lai atbilstoši SVVA stratēģijai, iespējami efektīvāk varētu piesaistīt LEADER finansējumu jaunajā periodā. Aizpildīt aptaujas anketu tiešsaistes formā var šeit: http://goo.gl/forms/1CrnEGMUpP Lūgums aptaujas anketu aizpildīt un iesniegt līdz 2015. gada 1. oktobrim! Paldies par jūsu atbildēm! Informāciju sagatavoja: Ginta Ivanovska, biedrības "Darīsim paši!" koordinatores vietniece