Biedrība “Darīsim paši!” izsludina LEADER projektu konkursa 1. un 2.kārtu aktivitātē Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina LEADER projektu konkursa 1. un 2.kārtu aktivitātē Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas

ELFLA intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks šādā rīcībā:

Biedrība “Darīsim paši!” Izsludina projektu konkursu 1.kārtu uzņēmējdarbības projektiem 1.rīcībā “Atbalsts vietējās ekonomikas stiprināšanai” !

Projektu iesniegšana no 08.04.2024. līdz 08.05.2024.
Kopējais pieejamais finansējums 250`000.00 EUR.
Attiecināmās izmaksas vienam projektam līdz 50’000.00 EUR.
Atbalsta intensitāte – no 40% līdz 65%.
Attiecināma tikai PAMATLĪDZEKĻU IEGĀDE!
Ar sludinājumu vari iepazīties https://www.darisimpasi.lv/planosanas…/sludinajums/
Ar saistošajiem dokumentiem mājas lapā www.darisimpasi.lv

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursu 2.kārtu uzņēmējdarbības projektiem 2.rīcībā ““Lauku biļete” uzņēmējdarbībai” !

Projektu iesniegšana no 15.04.2024. līdz 15.05.2024.
Kopējais pieejamais finansējums 60`000.00 EUR.
Attiecināmās izmaksas vienam projektam līdz 15’000.00 EUR.
Atbalsta intensitāte – 40%; 75%.

Tiek atbalstīta jaunu produktu un pakalpojumu radīšana lauku teritorijā, ja to paredz vietējās attīstības stratēģija, saņem kā fiksētas summas maksājumu ar budžeta projekta aprēķina metodi “Lauku biļete”, izmantojot Zemkopības ministrijas apstiprināto metodiku fiksētas summas maksājuma piemērošanai.
Ar sludinājumu vari iepazīties – https://www.darisimpasi.lv/planosanas-periods-2023-2027/2-karta/sludinajums/
Ar visiem saistošajiem dokumentiem mājas lapā – www.darisimpasi.lv

Sīkāka informācija pa tālruni 29463295, kontaktpersona Ieva Birbele, epasts darisim.pasi@gmail.com