Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa nepārtraukto kārtu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa nepārtraukto kārtu

Biedrība “Darīsim paši!” izsludina projektu konkursa nepārtraukto kārtu aktivitātē “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” rīcībā R5 “Mērķrīcības mazāk aktīvo Kuldīgas novada pagastu teritoriju attīstībai (minētajos pagastos 2014.-2020.plānošanas periodā un pārejas periodā nav realizēts neviens LEADER sabiedriskā labuma projekts)”.

Projektu iesniegšana no 09.05.2024. līdz 06.12.2024.
Kopējais pieejamais finansējums 90`000.00 EUR.
Attiecināmās izmaksas vienam projektam līdz 20’000.00 EUR.
Atbalsta intensitāte – 90 %.
Projekta īstenošanas teritorija – Kuldīgas novada Gudenieku, Kurmāles, Kabiles, Laidu, Skrundas un Rudbāržu pagasti
Ar sludinājumu vari iepazīties https://www.darisimpasi.lv/nepartraukta-karta/sludinajums/ 
Ar saistošajiem dokumentiem mājas lapā www.darisimpasi.lv 

Sīkāka informācija pa tālruni 29463295, kontaktpersona Ieva Birbele, epasts darisim.pasi@gmail.com