Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstību stratēģiju īstenošanas teritorijā” 4. kārtai. Semināra norises laiks un vieta - 2012. gada 23.februārī pl.10.00 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2. Darba kārtība:
  • 10.00-10.30 Biedrības "Darīsim paši!" attīstības stratēģijas galvenie virzieni
  • 10.30-12.00 LEADER projektu veidlapu aizpildīšana, finanšu plānošana
  • 12.00-12.30 Kafijas pauze
  • 12.30-13.00 Projektu iesniegumiem pievienojamie dokumenti
  • 13.00-13.30 Projektu vērtēšanas kritēriji
  • 13.30-14.00 Tipiskās kļūdas projektu izveidē
  • 14.00-15.00 Jautājumi un atbildes
Kontaktinformācija – Simona Nazarova, tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv
 Seminārs tiek organizēts ELFLA projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros.