Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru

Biedrība „Darīsim paši!” organizē semināru projektu iesniedzējiem pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” V kārtai.
Semināra norises laiks un vieta - 2012. gada 4. jūnijā plkst. 10:00 Kuldīgas PIC mācību klasē, Pilsētas laukumā 2.
Darba kārtība
  • 10.00-11.00 Mājražošanas procesu skaidrojums (terminoloģija) – pirmapstrāde, pārstrāde,
  • konservēšana, marinēšana u.t.t.
  • 11.00-12.00 Nosacījumi pārtikas ražošanai mājas apstākļos. Higiēnas prasības un paškontroles
  • sistēma
  • 12.00-12.30 Kafijas pauze
  • 12.30-14.00 Projektu pieteikumu aizpildīšana un tiem pievienojamie dokumenti
  • 14.00-14.30 Projektu vērtēšanas kritēriji
  • 14.30-15.00 Jautājumi un atbildes
Lūgums informēt par dalību seminārā līdz 1. jūnijam, zvanot vai rakstot e-pastu Simonai Nazarovai, tālr. 26703067, simona@darisimpasi.lv Seminārs tiek organizēts ELFLA projekta „Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana, prasmju apguve un teritoriju aktivizēšana” ietvaros.