Biedrība "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" izsludina pirmo tikšanos ar jaunajiem uzņēmējiem

Biedrība Biedrība ”Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” izsludina pieteikšanos uz pirmo biznesa eņģeļu tikšanos ar jaunajiem uzņēmējiem, kas notiks 18. jūnijā, plkst. 17.00–19.00, Rīgas Biznesa skolā, Skolas ielā 11, Rīgā.   Šī pasākuma laikā jaunajiem uzņēmējiem tiks dota iespēja prezentēt savu projektu potenciālajiem investoriem-biznesa eņģeļiem. Biedrības mērķis ir abas šīs puses iepazīstināt, lai biznesa eņģeļi izskatītu iespējas investēt, savukārt jaunie uzņēmēji piesaistītu investorus saviem projektiem. Projektu autori aicināti pieteikties līdz 10. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama mājas lapā www.latban.lv. Pieteikties var dažādu jomu un nozaru pārstāvji. Katram pieteikuma iesniedzējam, kurš tiks uzaicināts uz tikšanos, tiks dotas 3 minūtes, lai prezentētu savu projektu un tikpat, lai atbildētu uz klātesošo biznesa eņģeļu jautājumiem. Jaunie projekti, kuri nekvalificēsies uz tikšanos ar investoriem, tiks ievadīti datu bāzē, kura būs pieejama tikai biedrības biedriem - investoriem. Biedrība ”Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” dibināta šā gada 29. aprīlī ar mērķi paplašināt un attīstīt biznesa eņģeļu tīklu Latvijā, kā arī atbalstīt jaunus, daudzsološus projektus. Šobrīd biedrībā ”Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” darbojas 23 investori. Viens no biedrības uzdevumiem ir regulāri organizēt tikšanās, kuru laikā biznesa eņģeļi tiekas ar jaunajiem uzņēmējiem, lai uzzinātu par tiem vairāk un izskatītu iespēju tajos investēt savus privātos līdzekļus. Biznesa eņģelis ir privātais investors, kurš guvis pieredzi uzņēmējdarbībā un investē līdzekļus start-up projektos. Viņš ir nozīmīgs atbalsts jaunajiem uzņēmumiem ar izaugsmes potenciālu to agrīnā attīstības stadijā. Biznesa eņģelis piepilda gan savu, gan jauno uzņēmēju mērķi – attīstīt jaunu un daudzsološu uzņēmējdarbību. Plašāka informācija: Ieva Melbārde Biedrības "Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls" izpilddirektore Mob. 26586695 www.latban.lv