Biedrība „ Nīkrācnieki” īstenos projektu „Nūjot nav stilīgi, tas ir veselīgi!”

Janvāra mēnesī, pamatojoties uz Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un Partneru- nodibinājums „Fonds „Ziedot”, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas valsts meži” - 2012.gada 20.decembrī noslēgto Vienošanos par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, Partneri izsludināja pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem. Pamatojoties uz 2012.gada 20.decembra Vienošanos, ar Partneriem nesaistītu projektu atbalstam pieejami 205 900 lati šādās prioritārās jomās:
  • Palīdzība bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.
LVM 2013.gadā atbalsta 61 iniciatīvu, 411 800 latu apmērā, palīdzot 73010 cilvēkiem. Kurzemē tika atbalstīti 15 projekti 40591 latu apmērā.
Biedrība „ Nīkrācnieki” ir atbalstāmo projektu skaitā un ieguvusi finansējumu projektam
„Nūjot nav stilīgi, tas ir veselīgi!” 610 latu apmērā. Projekta ilgums - trīs mēneši.
Biedrība „Nīkrācnieki” īstenos projektu prioritārajā jomā - palīdzība sociāli
mazaizsargātām sabiedrības grupām „Nūjot nav stilīgi, tas ir veselīgi!”. Projekta laikā būs nūjošanas nodarbības un iegādāts inventārs. Projekta mērķauditorija ir ikviens Nīkrāces pagasta iedzīvotājs, kuram ir vēlme nūjot. Projektam piesaistītas 3 brīvprātīgās personas.
Teksts- Ilona Rītiņā, biedrības „Nīkrācnieki” valdes priekšsēdētaja, projekta vadītāja