Biedrība "Nīkrācnieki" saņem atbalstu dalībai ESF pasākumā "Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība"

Biedrība

Jau septīto gadu biedrība "Nīkrācnieki" startē Nodarbinātības valsts aģentūras izsludinātajā Eiropas Sociālā fonda (turpmāk tekstā ESF) finansētajā pasākumā “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”.

Pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” organizē un īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem, kas tiek finansēts no ESF projekta "Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem" Nr.9.1.1.1/15/I/001. Pasākuma mērķis - biedrību un nodibinājumu statūtos minēto funkciju nodrošināšana, kas vērsta uz bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, bez nolūka gūt peļņu.

Pasākuma mērķa grupa: bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbnieki ar invaliditāti, kuri ir reģistrējušies Aģentūrā kā bezdarbnieki – dalībai Pasākumā biedrībā/nodibinājumā.

Esam saņēmuši atbalstu pasākumā un izveidosim četriem pretendentiem darba vietu Skrundas novadā. Uzrunātie jaunieši strādās Nīkrāces pagastā un Skrundā.

 

Informāciju sagatavoja: Ilona Rītiņa, biedrības "Nīkrācnieki" valdes vadītāja