Biedrība SOMA aicina iesaistīties skeitparka tapšanā

Biedrība SOMA aicina iesaistīties skeitparka tapšanā

Skrundas novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību SOMA īstenos projektu, kura ietvaros jau tagad pakāpeniski tiek veidoti dažādi elementi, šķēršļi, kurus jaunieši var izmantot jau šobrīd.

Lai skeitparks varētu sniegt plašākas iespējas un izaicinājumus, to nepieciešams veidot lielāku. Plānots, ka tas aizņems apmēram pusi no bijušā tenisa laukuma.

Lai to paveiktu, biedrība SOMA aicina cilvēkus atbalstīt jauniešu sapņu realizāciju un ikvienam piedalīties ar savu artavu.

Biedrības SOMA rekvizīti:

Biedrība SOMA

Reģ.nr. 40008063714

Norēķinu konts: AS SEB banka

Konta nr. LV71UNLA0055000583925

Maksājuma mērķis: Skeitparka izveidei Skrundā

Paldies SIA “Cepliņi”, kas Latvijas valsts dzimšanas dienas vakarā aicināja iegādāties karsto upeņu dzērienu, un no šiem ieņēmumiem 50% nolēma ziedot mūsdienīga skeitparka izveidei Skrundā. Uzņēmums šai idejai novirzīs 90,40 EUR, ieskaitot tos biedrības SOMA kontā.

Biedrība SOMA dibināta jau tālajā 2001. gadā, tās darbība ir saistīta ar sabiedrības izglītošanu un sabiedriskām aktivitātēm. Valdes locekļi: Iveta Labunska, Ainārs Zankovskis, Vineta Hildebrante.

Pēdējo gadu laikā biedrība īstenojusi tādus projektus kā vasaras nometnītes bērniem, kā arī šovasar piedalījusies pašvaldības rīkotajā projektu konkursā “Mēs Skrundas novadam!” un īstenojusi ideju “Krāsu spēles uz asfalta”.

 

Foto Pexels.com