BIS apmācību vebinārs "Kā uzsākt 1. grupas būves būvniecību?"

BIS apmācību vebinārs

Būvniecības valsts kontroles birojs aicina ikvienu interesentu noklausīties Būvniecības informācijas sistēmas apmācību vebināru "Kā uzsākt 1. grupas būves (piem., nojumes, šķūnīša) būvniecību BIS?" 2021. gada 19. februārī no plkst. 10.00 līdz 12.00, tiešsaistē - Microsoft Teams.

Vebināra laikā BIS izstrādātājs - SIA “Tieto Latvia” sniegs informāciju par būvniecību pašu spēkiem un kā uzsākt 1. grupas būves būvniecības procesu, demonstrējot Būvniecības informācijas sistēmā veicamās darbības.

Vebināra programma:

 • Paskaidrojuma raksta izveidošana un iesniegšana:
  • Ierosinātāja un būves norādīšana;
  • Ieceres izstrādātā norādīšana;
  • Dokumentācijas sagatavošana bez būvspeciālista;
  • Paskaidrojuma raksta un dokumentācijas iesniegšana būvvaldē.
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums:
  • Būvdarbu veicēja norādīšana, ja būvēs pašu spēkiem;
  • Būvdarbu līguma un apdrošināšanas informācijas norādīšana.
 • Būvdarbu pabeigšana.

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumā definēto, 1.grupas būve ir

 • mazēka  (vienstāva ēka, t. sk. nojume un palīgēka, kuras apbūves laukums nav lielāks par 25 m2);
 • ārpus pilsētu un ciemu teritorijām vienstāva lauku saimniecību nedzīvojamā ēka, kura nav paredzēta dzīvnieku turēšanai, un palīgēka (piemēram, saimniecības ēka, noliktava, šķūnis, pagrabs, nojume, garāža) ar apbūves laukumu līdz 60 m2;
 • atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēku, kurā tiek izvietota bīstamā iekārta.

Pieslēgšanās saite pieejama: https://bis.gov.lv/noderigi/bis-apmacibas

Iepriekšēja pieteikšanās vebināram nav nepieciešama.

Dalība apmācībās - bez maksas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar projekta koordinatori Agnesi Samiņu  (e-pasts: Agnese.Samina@bvkb.gov.lv)