Brīvprātīgo godināšanas pasākums 11. februārī

Nu jau par tradīciju kļuvusi kopā sanākšana brīvprātīgajiem jauniešiem, lai atskatītos uz paveikto iepriekšējā gadā un iedvesmotos turpmākai darbībai. Šoreiz šis maģiskais brīdis būs 11. februārī plkst. 13.00 Skrundas novada multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā. Kādēļ maģiskais? Jo runājot par darbiem, kas paveikti vietējās sabiedrības labā, mēs neviļus smaidām. Smaidām par paveikto, smaidām par sirsnīgo sajūtu, smaidām par sajūtu, esot ciešā saiknē ar līdzīgi domājošiem. Lai papildinātu savu resursu bagāžu, arī šajā reizē mēs esam aicinājuši īpašu viesi - Mairu Dzeni -  Latvijas intelektuālās attīstības fonda un nodibinājuma "Zinātnes un mācību centrs "Cilvēks un visums"" dibinātāju, sociāli emocionālo prasmju treneri. Maira stāstīs par sevis izzināšanas nozīmi un ko nozīmē pats vārdu savienojums "sevis izzināšana", kā arī, kādēļ tas ir svarīgi ikvienam - ne tikai jauniešiem, bet tikpat lielā mērā arī pieaugušajiem. Izglītības sistēmas tradīcija - galvenais ir akadēmiskās zināšanas un prasmes, mazāk tiek attīstīta cilvēka personība. Tomēr tieši personības iezīmēm un prasmēm, ko mēdz dēvēt par sociāli emocionālajām prasmēm - pašapzināšanos, pašregulāciju, empātiju, attiecību veidošanu, atbildīgu lēmuma pieņemšanu, ir ļoti būtiska nozīme cilvēka dzīves ceļa attīstībā. Šīs prasmes skar visas dzīves sfēras - cilvēka pašrealizāciju, attiecības ar apkārtējiem, profesionālo izaugsmi u.c. Sevis izzināšana ir viens no būtiskākajiem cilvēka apzinātiem vai neapzinātiem mērķiem - tā notiek spontāni vai var notikt ar apjēgu un virzību. Visu šo filozofiju centīsimies pārnest uz praksi, simulējot situācijas spēlēs jeb pielietojot pieredzē balstītas mācīšanās modeli. Tas palīdzēs darbībā izprast, ko īsti nozīmē sevis izzināšana praktiski un iegūt jēgpilnas atziņas par spēles laikā gūto pieredzi. Atnāc arī Tu! Pat ja neietilpsti kategorijā “jaunietis”, atnāc! Šajā reizē pasākumu esam plānojuši svētdienā, lai uz to būtu iespējams ierasties arī tiem, kuri darba dienās ir attālināti no Skrundas. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības Jaunatnes lietu speciāliste