Būsim zinoši vecāki!

Būsim zinoši vecāki! 24. aprīlī Rudbāržos noslēdzās grupu nodarbības vecākiem 36 stundu apjomā. 6 vecāki saņēma apliecinājumus par dažādu tēmu apgūšanu.   Grupu nodarbībās vecāki apguva šādas tēmas: vecāku pienākumi un uzdevumi; tēva un mātes loma ģimenē; vecāku un bērnu piesaiste; uzvedības grūtības un uzvedības traucējumi; audzināšanas īpatnības bērniem ar uzvedības grūtībām; noteikumi ģimenē, konflikti, konfliktu risināšana ģimenē; vecumposmu attīstības īpatnības pirmsskolas, sākumskolas un pusaudžu vecumā; stress; stresa pārvarēšana. Rudbāržu vecākiem grupu darbs bija jauna pieredze. Nodarbības notika vienu reizi nedēļā, 3 stundu garumā, ar nelielu tējas pauzi. Nodarbībās tika izmantotas dažādas darba formas – darbs grupās, pāros, minilekcijas, lomu spēles un diskusijas. Strādājot nodarbībās, vecāki ieguva gan teorētiskas zināšanas, gan attīstīja dažādas prasmes. Tā kā grupas vadītāju piedāvātā motivācijas programma saturiski ir pietiekami apjomīga, bet nodarbību skaits bija ierobežots, tad nodarbību sākumā vecāki tika anketēti, lai uzzinātu, kuras tēmas no piedāvājuma ir aktuālākās. Tā grupas dalībnieki daļēji veica pasūtījumu, lai iegūtu tieši sev nepieciešamo informāciju. Vecāki nāca uz grupu nodarbībām, lai iegūtu zināšanas un jaunas prasmes, kā tikt galā ar bērnu uzvedības problēmām un kā rīkoties grūtās situācijās. Nodarbību nobeigumā visi grupas dalībnieki izvērtēšanas anketās atzīmēja, ka nodarbības bijušas vērtīgas, ka ir ieguvuši noderīgas zināšanas, kļuvuši vairāk pārliecināti par sevi un zina, kā risināt problēmsituācijas. Grupas dalībnieces aicina arī citus vecākus izmantot iespēju apmeklēt šādas grupu nodarbības, jo tur tika gūtas ne tikai zināšanas, bet iegūti arī jauni draugi, veltīts laiks sev un piedzīvotas pozitīvas emocijas. Grupas vadītājas – psiholoģe Inga Pumpuriņa un speciālā pedagoģe Daina Ābele – Skrundas novadā šādu programmu vecākiem piedāvāja jau otro reizi un saka paldies nodarbību dalībniecēm par uzdrīkstēšanos, uzticēšanos, ieguldīto darbu un labajiem vārdiem nodarbību izvērtēšanas anketās! Novēlam iegūtās zināšanas pielietot praksē! Uz tikšanos ar vecākiem citās grupu nodarbībās! Teksts: Daina Ābele, grupu nodarbību vadītāja Foto: Inese Biliņeca