Ceļā uz darba iespējām - Bridges to work!

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” aicina pieteikties uz iedvesmojošu un praktisku kontaktu veidošanas un sadarbību veicinošu pasākumu Bridges to work dažādos nodarbinātības projektos iesaistītās personas. Seminārs sniegs iespējas jauniešiem, kas, iesaistoties darba tirgū, saskārušies ar šķēršļiem. Bridges to work ietvaros tiks veikti konkrēti pasākumi jauniešu nodarbinātības un uzņēmējdarbības veicināšanai.

Semināra galvenā mērķgrupa ir jaunieši bezdarbinieki vecumā līdz 26 gadiem. Potenciālajiem semināra dalībniekiem jābūt iesaistītiem konkrētā nodarbinātības vai uzņēmējdarbības projektā - tādā, kas palīdz atrast darbu vai izveidot savu uzņēmumu. Pārstāvji, kuri ir iesaistīti nodarbinātības projektā, var būt, piemēram, jaunatnes darbinieki, atbalsta personas, sociālie darbinieki vai projektu darbinieki.

Papildus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešu nodarbinātības/uzņēmējdarbības jautājumiem (pārstāvot nevalstiskās organizācijas, jaunatnes darbu, uzņēmējdarbību vai citas jomas), - jauniešu nodarbinātības projektu pārstāvjiem - uz pasākumu aicināti arī nodarbinātības centru darbinieki un darba devēji, kā arī atbalsta un finansu programmu („Jaunatne darbībā”, Mūžizglītības programma, Eiropas Sociālais fonds u.c.) pārstāvji. Uz Bridges to work pasākumu pieteikties var arī eksperti, pētnieki un politikas veidotāji.

Seminārs notiks 18. - 20. oktobrī Antverpenē, Beļģijā. Semināra dalībnieku līdz šim realizētie nodarbinātības projekti var būt dažādi - gan vietēja, gan Eiropas līmeņa. Projektiem var būt dažādi finansētāji, un projekta jomas var aptvert plašu tematisko spektru.

Paralēli pasākuma lielajai Partneru konferencei notiks Iekļaušanas seminārs par nodarbinātību jauniešiem (vecumā līdz 26 gadiem), kuri saskārušies ar šķēršļiem darba meklējumos. Abas grupas diskutēs vienus un tos pašus nodarbinātības jautājumus, bet no atšķirīgām perspektīvām.

Piedaloties Bridges to work, šī ir Jūsu iespēja:
1. Prezentēt savu nodarbinātības projektu, dalīties pieredzē un izvērtēt nodarbinātības projektus un stratēģijas.
2. Saņemt ekspertu ieguldījumu saistībā ar jauniešu nodarbinātību un uzņēmējdarbību, kā arī informāciju par dažādām finansu piesaistes un atbalsta programmām.
3. Gūt iedvesmu no labajiem piemēriem saistībā ar nodarbinātības veicināšanu.
4. Veidot sadarbību ar partneriem un pārstāvjiem nodarbinātības jomā, rast idejas un veidot partnerības tālākajiem projektiem.
5. Veidot redzamību nodarbinātības projektiem.
6. Ietekmēt Eiropas pieejas darbam ar nodarbinātības projektiem.
7. Uzlabot angļu valodas zināšanas.

Pasākums Bridges to work ir SALTO Inclusion Resursu centra iniciatīva un veiksmīgs piemērs SALTO 3 gadu Iekļaujošajam darbam saistībā ar jauniešu nodarbinātību šadās jomās: jauniešu nodarbinātības iniciatīvas un politika, iesaistītie partneri, jaunie darba meklētāji un atbalsta programmas.

Pieteikšanās semināram - līdz 2011. gada 10. augustam. Lai elektroniski aizpildītu pieteikuma anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO mājas lapā http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/mySALTO/applicationonline/704/ . Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Sīkāka informācija par semināru angļu valodā: http://www.salto-youth.net/rc/inclusion/bridgestowork/; www.SALTO-YOUTH.net/BridgesEmploymentProject/ vai rakstot uz e-pastu:
bridges@salto-youth.net  . Kontaktinformācija:
Agnese Lorence
V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore
E-pasts:
agnese.lorence@jaunatne.gov.lv
  Tālr. +371 67358064