Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā

Ceļā uz meliorācijas sistēmas sakārtošanu Skrundā Apzinoties problēmas, ko nekustamo īpašumu apsaimniekošanā rada nolietojusies meliorācijas sistēma, Skrundas novada pašvaldības Attīstības programmas 2014.-2020. gadam Investīciju plānā (VP 2: RV2.2) pašvaldība ir paredzējusi veikt novada meliorācijas sistēmu sakārtošanu un pilnveidošanu.  Lai šo mērķi varētu sekmīgi īstenot, pašvaldība sadarbībā ar sertificētu meliorācijas speciālistu ir veikusi meliorācijas sistēmu apsekošanu un izvērtējusi, kurai sistēmai ir lietderīgi piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, kā to paredz Meliorācijas likuma 1. panta 51 punkts. Novadgrāvju sistēmai “Dārzi purvā”, Skrundā, piešķirot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, pašvaldībai būs iespēja ieguldīt gan pašvaldības budžeta, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus minētās sistēmas pārbūvē un uzturēšanā un tādējādi uzlabot šajā teritorijā dzīvojošo dzīves kvalitāti. Koplietošanas sistēmas statusa noteikšana nemaina zemju īpašumtiesības, un teritorijā esošo zemju īpašniekiem netiks uzlikti papildu apgrūtinājumi vai aprobežojumi, kā arī netiks mainīti meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. Jāuzsver, ka šis ir tikai pirmais solis ceļā uz meliorācijas sistēmu sakārtošanu novadā. Jautājumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu plānots skatīt domes sēdē jau jūlija beigās. Teksts: Gita Rubežniece-Zute, Skrundas novada pašvaldības projektu vadītāja