Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?

Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā? Sabiedrības integrācijas fonds un Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” informē, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros  no 2018. gada 1. aprīļa  līdz 2021. gada 31. martam turpinās  programmas īstenošana un atbalsta komplektu izdale Skrundas novadā. Partnerorganizācijas līgums 2017.FEAD/PO.03/30.   Partnerorganizāciju, kas nodrošinās pārtikas un pamata materiālās palīdzības komplektu izdali un papildpasākumu īstenošanu, saraksts, kurā iekļauta arī Skrundas novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests", pieejams Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā “Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām”> “Partnerorganizācijas”. Sadaļā “Atbalsta vietas” pakāpeniski tiks publicētas visas izdales vietu adreses un to darba laiki. Komplektu izdales vietas Skrundas novadā un to darba laiki
Amats Vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki Pieņemšanas adrese Telefons E-pasts
Direktore Anda Vītola Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Ceturtdiena 9.00-12.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296, 26667415 socdienests@skrunda.lv anda.vitola@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Skrundā Inga Eikina Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00 Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Kalēju ielā 4, Skrunda, Skrundas novads LV-3326 63331296 inga.eikina@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Rudbāržos un Raņķos Gunta Stiba Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Rudbāržu pagasta pārv. Dārdedzes, Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov., LV-3324   Raņķu pagasta pārvalde, “Sākumskola”, Raņķi, Raņķu pagasts, Skrundas novads, LV-3323 63300893, 29481085 gunta.stiba@skrunda.lv
Sociālā darbiniece Nīkrācē Santa Knopkena Pirmdiena 9.00-12.00 un 13.00-18.00
Trešdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Ceturtdiena 9.00-12.00 un 13.00-17.00
Nīkrāces pagasta pārv. Dzelda, Nīkrāces pag., Skrundas nov., LV-3320 63354523, 29254339 k.santas@inbox.lv
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros saņemt pārtikas preču komplektus, kā arī piedalīties papildpasākumos varēs  trūcīgas, maznodrošinātas  vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušas ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas, balstoties uz pašvaldības sociālā dienesta izsniegtas izziņas vai lēmuma pamata. Ja iepriekšminētajās ģimenēs ir bērni, tām ir iespējams saņemt arī pamata materiālo palīdzību – higiēnas un saimniecības preces (katram bērnam vecumā līdz 18 gadiem) un individuālos mācības piederumus vai skolas somas (katram bērnam vecumā no 5 līdz 16 gadiem).  No 2017. gada 1. janvāra ir pieejams Papildu atbalsts ģimenēm ar zīdaiņiem un bērniem vecumā līdz 2 gadiem. Ar ES atbalsta paku saturu un Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta veidiem un nosacījumiem atbalsta saņemšanai var iepazīties informatīvajā materiālā "Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?"
  1. Higiēnas un saimniecības preču pakas saturs.
  2. Pārtikas pakas saturs.
  3. Pārtikas pakas maziem bērniem.
  4. Higiēnas pakas zīdaiņiem un maziem bērniem.
  5. Maltītes nodrošināšanai paredzētais pārtikas pakas saturs.
  6. Skolas piederumu paku saturs.
Informatīvie materiāli: Projekta papildpasākumus organizē biedrība “Mini SD” Kontaktinformācija: tālr. 63331296, 26667415, e-pasts minisd@inbox.lv Biedrības “Mini SD” rīkoto papildpasākumu plāns 2018. gada 2. ceturksnim:
  • 8. maijā plkst. 16.00 Nīkrācē, Saieta namā: informatīvs seminārs “Sadzīves skoliņa” – praktisks seminārs “Aksesuāru veidošana no ādas”.
Biedrība “Mini SD” 2018. gada 3. ceturksnī rīkos izglītojošos seminārus par  dārzeņu konservēšanas veidiem:
  • Sekojiet Informācijai par papildpasākumu norises vietu un laiku.
Informāciju sagatavojusi: Anda Vītola, Skrundas novada p/a "Sociālais dienests" direktore