Ciemos pie Džimbas

Ciemos pie Džimbas 7. februārī Nīkrāces pamatskolas 1., 2. un 3. klases skolēni un viņu skolotājas Elīna Linkovska un Dace Šķiere devās uz Rīgu, lai ciemotos pie Džimbas. Džimba bija uzaicinājis doties Drošības ceļojumā, kura laikā skolēni uzzināja, kā rīkoties dažādās situācijās.  Drošības ceļojums ir 2 stundas ilga, preventīvi izglītojoša, interaktīva programma, kas notiek Džimbas mājvietā, centrā ‘’Dardedze’’. Programmas mērķis ir mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pazīstamiem, svešiem, vienaudžiem vai pieaugušajiem. Programmas laikā bērni izdzīvo dažādas situācijas un uzzin, kā tajās rīkoties un pie kā vērsties pēc palīdzības. Drošības ceļojums ved ciemos pie Drošuļa Džimbas – drošības tēla, kurš no īpašas salas ieradies uz dzīvi Latvijā, lai bērniem nodotu drošas saskarsmes zināšanas, kas ir būtiskas, lai mazinātu šo bērnu risku kļūt par vardarbīgas, cietsirdīgas, ļaunprātīgas rīcības upuriem un veicinātu viņu pašapziņu un prasmi droši rīkoties dažādās situācijās. Skolēni ar lielu interesi darbojās katrā Džimbas istabā, kurās apguva savas personiskās drošības noteikumus. Nodarbības beigās skolēniem bija jāpilda tests, lai varētu pārliecināties, ka viņi ir klausījušies, ko istabās viņiem stāsta. Skolēniem šis ceļojums ļoti patika – ceļojuma beigās visi priecīgi dziedāja un dejoja līdz Džimbas drošības dziesmiņai. Teksts un foto: Elīna Linkovska, Nīkrāces pamatskolas skolotāja