Cik droši jūtas tūrists Latvijas laukos?

Cik droši jūtas tūrists Latvijas laukos? Ko ar drošību saprot tūrists un cik drošs ir lauku tūrisms Latvijā, centās noskaidrot Latvijas Lauku tūrisma asociācija ”Lauku ceļotājs”, aptaujājot vairāk kā 1000 vietējos un ārvalstu ceļotājus. Iegūtās atbildes kalpoja kā pamats jaunas Drošības rokasgrāmatas un pašmācību interneta vietnes izstrādei lauku tūrisma uzņēmējiem. Ko ar drošību saprot tūrists un cik drošs ir lauku tūrisms Latvijā, centās noskaidrot Latvijas Lauku tūrisma asociācija ”Lauku ceļotājs”, aptaujājot vairāk kā 1000 vietējos un ārvalstu ceļotājus. Iegūtās atbildes kalpoja kā pamats jaunas Drošības rokasgrāmatas un pašmācību interneta vietnes izstrādei lauku tūrisma uzņēmējiem. Kā liecina aptaujas rezultāti, Latvijas lauku tūrismā pozitīvi novērtēta saimnieku un personāla viesmīlība, kā arī kvalitatīvs ēdiens, tīras istabas un godprātīga attieksme pret iepriekš norunāto cenu. Savukārt nedrošību ceļotājiem rada tādi faktori kā: ceļa zīmju un informatīvo zīmju trūkums, sadzīves negadījumu riski, naktsmītnes ierīču un mēbeļu bojājumi, nepiesieti suņi un nepatīkamas smakas vai netīras telpas liek tūristiem justies nedroši. Visu aptaujas kopsavilkumu skatiet te (angļu valodā) “Lauku ceļotājs” sagatavojis jaunu rokasgrāmatu “Drošība Lauku Tūrismā”, kur sistemātiski apskatītas visas jomas, kas saistītas ar viesu, pašu saimnieku un viņu uzņēmējdarbības drošību. Rokasgrāmata noderēs ne tikai naktsmītņu saimniekiem, bet arī citiem mazajiem uzņēmējiem, piemēram, apskates saimniecībām un ražotnēm, kas uzņem apmeklētājus, aktīvā tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, u.c. Drošība un likumdošana Kādā no lauku tūrisma uzņēmēju, asociācijas “Lauku ceļotājs” biedru kopsapulcēm saskaitījām, ka Latvijā uzņēmēji var sagaidīt kontroles un inspekcijas no 14 dažādām valsts iestādēm. Katrai ir savas prasības, un uzņēmējiem jāzina, kā tās izpildīt. Jaunajā rokasgrāmatā ir atsauces uz likumiem un Ministru Kabineta noteikumiem, norādes, kur meklēt vajadzīgo informāciju un sekot likumdošanas prasību izmaiņām, lai būtu droši, ka nekas nav aizmirsts un būtiskām lietām ir veltīta vajadzīgā uzmanība. Drošība lauku tūrismā Eiropā Rokasgrāmata un interneta vietne tapa ar EK Mūžizglītības Programmas atbalstu projektā “SAFETUR – Praksē balstīts apmācību instruments drošībai lauku tūrisma uzņēmumos Eiropā”, kas deva iespēju iegūt zināšanas un pieredzi no citām valstīm. Informācijai iekļauti piemēri risinājumiem no Lietuvas, Bulgārijas, Norvēģijas, Anglijas, Spānijas un Vācijas. Par dažām jomām, piemēram, lauku tūrisma uzņēmējdarbības nodokļiem, atļaujām utt., izmantota EUROGITES – Eiropas lauku tūrisma federācijas apkopotā pieredze no 26 Eiropas valstīm, kas pievienoti pielikumā un sniedz pārskatu par situāciju konkrētajā jautājumā visā Eiropā. Rokasgrāmatai ir viena kopīgā versija angļu valodā, un nacionālās versijas partneru valstu valodās, kur saturs papildināts ar katrai valstij specifisku informāciju. Drošība un apmācība Balstoties uz rokasgrāmatas saturu, ir izstrādāta apmācību platforma internetā. Tā pieejama http://safety.eurogites.org/. Platformā atrodas virtuālās apmācības modulis, drošības inspekcijas rokasgrāmata un drošības pašnovērtējuma anketa, un uzskaitīti pasākumi, kuri var novērst problēmas. Projekta partneri ir apkopojuši izglītības iestādes, kuras tiks uzrunātas, lai savu mācību programmu saturu papildinātu ar projekta laikā izstrādāto inspekcijas rokasgrāmatu un virtuālo apmācību moduli drošībai lauku tūrismā. Projekta rezultāti tiks prezentēti Eiropas lauku tūrisma kongresā šī gada oktobrī Tirolē, Austrijā. Teksts: Asnāte Ziemele, asociācijas "Lauku ceļotājs" prezidente