"Cik viens mēs par otru zinām?"

Šīs dzejnieka Māra Čaklā rindas Dzejas dienu noslēguma pasākumā septembra nogalē O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolā kļuva par būtisku jautājumu, noskaidrojot, ko šodienas skolēni zina par Saldum piederīgo dzejnieku jubilāru, kuram 16. jūnijā atzīmēja 75. dzimšanas dienu, diemžēl bez paša dzejnieka šaisaulē. Dzejas pasākuma dalībnieki un viesi – dziesminiece Austra Pumpure un Austrasbērni, un Liepājas teātra ilggadējā aktrise Agnese Ose – dzejā un dziesmās ar Māra Čaklā vārdiem atklāja dzejnieka attiecības ar viņa laiku un cilvēkiem. Pārsteidzoši mūsdienīgi skanēja dzejnieka jautājums: „Kur sākums ir sirdsapziņai? Kur sākums ir negodam? Godam?”, tāpat kā Māra Čaklā himna Latvijas mīlestībai, kura citējama pilnībā: „Uz zemeslodes, zem saules Mūs trīsarpus miljardu. Tajos latviešu pusotra miljona tikai. Tas ir pusotra piliena jūrā. Kāda var būt pusotra piliena dziesma par Sauli? Un tomēr – uz zemeslodes, zem saules ir tāda zeme – Latvija, uz zemeslodes, zem saules ir tāda tauta – latvieši, uz zemeslodes, zem saules ir tautai dziesma par sauli: Lec, saulīte, rītā agri, Noej laiku vakarā, No rītiņa sildīdama, Vakarā žēlodama”. Dziesminieces Austras Pumpures atmiņas par dzejnieku – īsts un godīgs laikabiedra vērtējums cilvēka , dzejnieka, žurnālista darbam, bet izskanējušās Imanta Kalniņa dziesmas ar Māra Čaklā vārdiem – baudījums dvēselei. Klausoties tik zināmās dziesmas Austras Pumpures un Austrasbērnu izpildījumā un skolēnu runāto Māra Čaklā dzeju, pārņēma sajūta, ka dzejnieks nekur projām nav aizgājis, jo viņam tāds liktenis – palikt starp cilvēkiem. Mūžīgi.  Informāciju sagatavoja: M. Liepiņa, O. Kalpaka Rudbāržu pamatskolas skolotāja Foto: Aija Vanaga