Darba piedāvājums

Skrundas novada pašvaldība līdz 17. aprīlim izsludina pieteikšanos uz Būvinspektora/-es amatu.     Galvenie darba pienākumi:
 • kontrolēt būvniecības procesu Skrundas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,  atbilstoši normatīvo tiesību aktu prasībām;
 • sagatavot atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem.
Prasības pretendentiem:
 • būvspeciālista otrā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • jābūt reģistrētam Būvniecības informācijas sistēmā būvinspektoru reģistrā (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 610);
 • pārzināt reglamentējošos normatīvos aktus būvniecības jautājumos;
 • pamatzināšanas administratīvo tiesību jomā;
 • teicamas datorprasmes;
 • precizitāte, godīgums un augsta atbildības sajūta;
 • komunikācijas prasmes.
Pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citu kompetences apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikumus ar norādi “Būvinspektora/-es amats” līdz 17. aprīlim, sūtīt: Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326 vai uz e-pastu: dome@skrunda.lv . Sīkāka informācija pa tālruņiem: 26355729, 63350454 (Kaspars).