Darba piedāvājums

Darba piedāvājums Rudbāržu internātpamatskola–rehabilitācijas centrs 2016./2017. māc.g. darbā aicina angļu valodas, ķīmijas un fizikas skolotāju. Tālr. informācijai: 20274141.