Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori

Darbu uzsāk LIAA biznesa inkubatori Ar 2016. gada 1. septembri darbu uzsākuši 15 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori. Kuldīgas biznesa inkubators atrodas Pilsētas laukumā 4, 3. stāvā, un tā pakalpojumi ir pieejami 3 Kurzemes novadu uzņēmējiem un uzņēmējdarbības uzsācējiem, kuru deklarētā vai juridiskā adrese ir Kuldīgas, Skrundas vai Alsungas novados. Inkubatora mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un komersantus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai nepieciešamo vidi, konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu. Būtiskākā administratīvā atšķirība, salīdzinot ar iepriekšējo biznesa inkubatoru programmu, ir tā, ka biznesa inkubācijas pakalpojumus vairs nesniedz konkursa kārtībā izraudzīti privāti operatori, bet gan LIAA reģionālās struktūrvienības. Papildus jau ierastajiem biznesa inkubatoru pakalpojumiem, t.i. konsultācijām un biznesa atbalsta funkcijām, jaunajā programmā ir pieejams arī grantu līdzfinansējums – līdz 5000 eiro ražošanas iekārtu un materiālu iegādei un līdz 10000 eiro specifiskiem pakalpojumiem, piemēram, prototipu izstrādei, licencēšanai u.tml.  Jaunajā inkubatoru programmā ir pieejama arī tā sauktā pirmsinkubācija, kur uzņēmēji var testēt savas biznesa idejas un saņemt konsultācijas. Katrā biznesa inkubatorā ir izveidota koprades telpa jeb open-office, kur gan pirmsinkubācijas procesā, gan arī pēc uzņemšanas inkubatorā var gan strādāt, gan tikties ar klientiem, gan arī veidot īpašu vidi pieredzes apmaiņai. Inkubatorā uzņēmumi var saņemt visu nepieciešamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdarbības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiek piemērots 50% līdzfinansējums, proti, uzņēmumam no pakalpojuma kopējās vērtības vajadzēs segt tikai 50% un inkubators attiecīgi LIAA nosegs otru pakalpojuma vērtības daļu – arī 50%. Jāpiebilst, ka visi pakalpojumi, kas ir pieejami fiziskām personām un uzņēmējiem pirmsinkubācijā, piemēram, biznesa idejas novērtējums, konsultācijas, semināri par uzņēmējdarbības attīstību u.c., ir bezmaksas, t.i. inkubators šos pakalpojumus pilnībā finansē. Pieteikumi uzņemšanai biznesa inkubatorā jau tiek pieņemti. Informācija par pieteikšanās kārtību inkubatorā un cita saistoša informācija ir pieejama LIAA mājas lapā www.liaa.gov.lv, vai arī kontaktējoties ar Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāju Līgu Raitumu. LIAA Biznesa inkubatori tiek finansēti projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros. Kontaktinformācija: Līga Raituma, Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāja
Biznesa inkubatoru departaments
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
  Pilsētas laukums 4, 3.stāvs, Kuldīga, LV-3301 Tālrunis: +371 62401095 Mob.tālrunis: +371 27842532
e-pasts: liga.raituma@liaa.gov.lv