"Darīsim paši!" rīko bezmaksas semināru

2013. gada 8. decembrī tika izsludināta atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 7. kārta ELFLA Lauku attīstības programmas 2007.-2013. gadam 411. pasākumam ”Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”. No 9. decembra līdz 9. janvārim biedrībā “Darīsim paši!” tiek pieņemti projektu iesniegumi lauku saimniecību modernizācijai un mājražošanas attīstības veicināšanai Kuldīgas, Skrundas un Alsungas novados. Lai nodrošinātu sekmīgu projektu iesniegumu aizpildīšanu un iesniegšanu, biedrība “Darīsim paši!” rīko bezmaksas semināru par projektu iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību. Seminārs notiks 2013. gada 11. decembrī plkst. 16.00 Kuldīgas novada Domes Lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Lai nodrošinātu semināra dalībniekus ar izdales materiāliem, lūgums apstiprināt savu dalību seminārā līdz 10. decembrim, nosūtot kontaktinformāciju uz e-pastu simona.nazarova@kuldiga.lv vai zvanot pa tālruni 26703067. Vairāk informācijas par projektu konkursu: http://www.darisimpasi.lv/konkursi Teksts: Simona Nazarova, biedrības "Darīsim paši!” ELFLA administratīvā vadītāja