Decembris Jaunmuižas pamatskolā

Decembris Jaunmuižas pamatskolā Gada pēdējais mēnesis Jaunmuižas pamatskolā bija notikumiem un pasākumiem bagāts - skolotāji apmeklēja dažādus seminārus, skolēni savukārt aktīvi peldēja, piedalījās masku ballē, kā arī cepa piparkūkas. Skolotājas piedaloties SIA „Baltijas Datoru Akadēmija” rīkotajā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā „Inovatīvu mācību metožu un moderno izglītības tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā” ieguva apliecības. Skrundas vidusskolā tika apmeklēts portāla Uzdevumi.lv rīkotais seminārs.  Skolēni izmantoja iespēju apmeklēt Liepājas OC peldbaseinu, par ko bija lielā sajūsmā un izsaka paldies Z. Eglītei. Skolēnu pašpārvaldes organizētajā masku ballē piedalījās gan pirmsskolas grupu bērni, gan skolēni.            Lielu prieku pirmsskolas grupu bērniem sagādāja kopīgā piparkūku cepšana. 21. decembrī vecāki tika aicināti uz Ziemassvētku koncertu, kurā priekšnesumos kopā ar skolēniem piedalījās arī skolas darbinieki. Skolas vecāku padome (E. Zalcmane, I. Fridrihsone, M. Keviša) noorganizēja jauku, apmeklētu Ziemassvētku balli vecākiem.   Informācija sagatavoja: Irina Freimane, Jaunmuižas pamatskolas skolotāja,  foto – Lāsma Freimane