Deputāti lūdz apturēt Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu

Deputāti lūdz apturēt Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu Šodien, 23. februārī, Skrundas novada domes deputāti ārkārtas sēdē vienbalsīgi lēma lūgt Izglītības un zinātnes ministriju apturēt Ministru kabineta rīkojuma projekta turpmāko virzību saistībā ar Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidācijas procesu. Jau šā gada 11. februārī Skrundas novada domes priekšsēdētāja Loreta Robežniece un Skrundas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Flugrāte pēc Izglītības un zinātnes ministrijas uzaicinājuma tikās ar Izglītības departamenta direktora vietnieci profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā Intu Šustu, lai runātu par Skrundas Profesionālās vidusskolas turpmāko pastāvēšanu. Tikšanās laikā pašvaldības pārstāves uzzināja par Liepājas Valsts tehnikuma un Skrundas Profesionālās vidusskolas izstrādātā turpmākās darbības scenārija noraidīšanu un lēmumu likvidēt Skrundas Profesionālo vidusskolu. Sarunu gaitā tomēr tika panākta vienošanās, ka tiks strādāts pie skolas pārveidošanas par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma filiāli, tādēļ 12. februārī Skrundas novada pašvaldības pārstāves devās uz sarunām ar tehnikuma vadību. Lai gan šo sarunu laikā tika rastas sadarbības iespējas un nolemts izstrādāt sadarbības plānu par filiāles izveidi, 16. februārī I. Šusta informēja L. Robežnieci par lēmumu Skrundas Profesionālo vidusskolu likvidēt nevis pārveidot par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma filiāli, nesagaidot sadarbības plāna izstrādi. 19. februārī Valsts sekretāru sanāksmē tika publiskots Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par Skrundas Profesionālās vidusskolas likvidāciju”. Iepazīstoties ar tā anotāciju, Skrundas novada pašvaldības speciālisti secināja, ka tās tekstā ir kļūdaini norādīts, ka pašvaldība nav izteikusi gatavību pārņemt skolu pašvaldības padotībā. Pašvaldība norāda, ka saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” tikai dome var izveidot pašvaldības iestādes, un tas nozīmē, ka nepieciešams attiecīgs domes lēmums par skolas pārņemšanu/nepārņemšanu pašvaldības pakļautībā, kas konkrētajā gadījumā, ievērojot līdzšinējo Skrundas Profesionālās vidusskolas pārņemšanas gaitu un dokumentāciju, nav ticis darīts. Domājot par Skrundas Profesionālās vidusskolas darbiniekiem, audzēkņiem un iespējām saglabāt skolas ēkas, pašvaldības speciālisti un deputāti, kā arī skolas vadība meklē risinājumus skolas darbības un infrastruktūras saglabāšanai, tādēļ Skrundas novada domes ārkārtas sēdē tika lemts lūgt Izglītības un zinātnes ministriju apturēt rīkojuma projekta turpmāko virzību saistībā ar skolas likvidācijas procesu un iesniegt Skrundas novada domei precizētu informāciju par noteikumiem, ar kādiem pašvaldībai ir iespējams pārņemt Skrundas Profesionālo vidusskolu. Informāciju apkopoja: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Foto: Sandris Kuzmickis