Deputāti un pašvaldības speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem

Deputāti un pašvaldības speciālisti tiekas ar iedzīvotājiem No 10. līdz 13. martam Skrundas novada domes deputāti un pašvaldības speciālisti Nīkrācē, Rudbāržos, Raņķos un Skrundā tikās ar iedzīvotājiem, lai informētu par paveikto un plānoto, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju jautājumiem. Tikšanos ar iedzīvotājiem Nīkrācē, Raņķos un Skrundā ar uzrunu atklāja Skrundas novada domes priekšsēdētāja Nellija Kleinberga, informējot par galvenajiem novada plānošanas dokumentiem, pie kuriem nesen pabeigts darbs, un aicinot iedzīvotājus ar tiem iepazīties, lai uzzinātu par novada attīstības plāniem nākotnē. Tika klāstīts arī par novada pašvaldības šā gada budžetu, kas saglabājies aptuveni pērnā gada budžeta līmenī, atgādinot, ka novada iedzīvotāju samaksātie nodokļi diemžēl sastāda tikai tā trešo daļu –  divas trešdaļas budžeta subsidē valsts. Arī šogad lielākā daļa pašvaldības budžeta novirzīta prioritārajām nozarēm – izglītībai un sociālajai nozarei. Priekšsēdētāja pastāstīja arī par šā brīža situāciju Ventas un Liepājas ielu (A9) Skrundā rekonstrukcijas projekta virzībā un uzņēmuma ”Latvijas Finieris” izpētes darbiem, kas saistīti ar ražotnes būvniecību Kurzemē – skaidras atbildes gaidāmas jau tuvākajā laikā. Skrundas novada pašvaldības izpilddirektors Guntis Putniņš iedzīvotājus informēja par drošību novadā, projektiem un padarīto iepriekšējā gadā, augstu novērtējot arī pārvalžu vadītāju darbu. Runājot par ceļu stāvokli, tika skaidrota kārtība, kādā tiek veikta ceļu klasifikācija, to uzturēšana atbilstoši lietošanas intensitātei, kā arī finansējuma sadale atbilstoši ceļu kopgarumam. Ceļu uzturēšanu atvieglos finanšu ietaupījums, kas radies, pateicoties salīdzinoši siltajai ziemai. Izpilddirektors arī atgādināja, ka ikvienai mājsaimniecībai Skrundas novada pašvaldībā, pagasta pārvaldē vai interneta vietnē www.ekokurzeme.lv jānoslēdz līgums par atkritumu apsaimniekošanu un tas tiks pārbaudīts. Vairāk ne vien par atkritumu apsaimniekošanu, bet arī par daudzdzīvokļu namu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības jautājumiem iedzīvotājiem pastāstīja SIA ”Skrundas komunālā saimniecība” (SKS) pārstāvji Guna Skrebele, Aivars Rudzroga, Rihards Brūveris un Guntars Stepiņš. Pašvaldības dzīvokļu īrniekiem tika skaidrots, kādēļ nolemts paaugstināt īres maksu un kā tā tiks izlietota, kā arī kādas izmaiņas saistībā ar aprēķinu par atkritumu apsaimniekošanu un ūdens patēriņu ir ieviesuši grozījumi MK noteikumos, un atgādināts, kāda informācija ir atrodama SKS interneta vietnē www.sks.lv. Diskusijas par komunālajiem jautājumiem izvērtās gana plašas un daudzveidīgas, rosinot iedzīvotājus aizdomāties par dzīvojamo māju apsaimniekošanas pārņemšanu. Īrnieki tika arī informēti, ka pirms remontdarbu vai citu ieguldījumu veikšanas īres dzīvokļos jāvēršas pie speciālistiem un jāraksta attiecīgs iesniegums. Nodokļu administratore Aija Kāpiņa izklāstīja ar nekustamā īpašuma nodokli un zemes nomas maksu saistītos jautājumus, skaidrojot lauksaimniecībā izmantojamās zemes kadastrālās vērtības saistību ar zemes tirgus darījumiem un valsts politiku, un aicināja iedzīvotājus, veicot maksājumus internetbankās, vienmēr norādīt īpašumu, par kuru tiek maksāts, lai nerastos neskaidras situācijas. Tikšanās reizēs tika diskutēts arī par bezdarbu un nodarbinātību novadā, ēku siltināšanu un apkuri, ūdens patēriņa skaitītājiem un to verifikāciju, lielgabarīta atkritumiem un talkām, projektiem, dzīvnieku labturību, drošību un kārtību, sabiedrisko transportu un informācijas pieejamību. Pēc diskusijām iedzīvotājiem tika izteikts vēlējums – problēmu un jautājumu gadījumā negaidīt, līdz tie saasinās vai tiek rīkotas šādas tikšanās, bet gan uzreiz vērsties pie speciālistiem un tos risināt. Teksts: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists