Desmit gadu augstākajā līmenī

Desmit gadu augstākajā līmenī Aizvadītās sestdienas vakarā Skrundas kultūras namā dažādā izpildījumā skanēja dziesma "Virši zied". Tautā iemīļoto šlāgeri ne viens vien bija izvēlējies senioru deju kolektīva "Virši" sveikšanai desmit gadu jubilejā. Nenosakāms vecums Pēc divu stundu koncerta, kurā seniori izrādīja desmit gados latviešu tautas dejās ietrenētos soļus un tikpat veikli sadejoja kopā ar pašiem mazākajiem Skrundas dejotājiem, kā arī jauniešu un vidējās paaudzes kolektīviem, sveicēji atzina: pat nepateikt, kādu vecumu pārstāv jubilāri. Kuldīgas deju apriņķa virsvadītāja Ramona Irbe minēja līdzību ar datorspēli, kurā spēlētājam jāiziet vairāki līmeņi: „Pirmais – tas ir mazajiem, otrais – jauniešu deju kolektīvam. Tos var iziet bez lielām grūtībām. Tad nāk trešais līmenis vidējai paaudzei, kur vajadzīga zināma piepūle, lai tiktu nākamajā. Bet seniori – tas jau ir pats augstākais, pēc kura tālāk vairs nav, kur iet.” Puse sastāva – ģimenes Vairāki jubilejas koncerta dalībnieki apbrīnoja kolektīva kuplo sastāvu. „Es pat nedomāju, ka Virši – šis rudens ziedu krāšņais pudurītis – spēj tā sakuplot,” teica kādreizējā deju kopas vadītāja Austra Osvalde. 2004. gadā uz pirmajiem mēģinājumiem kultūras namā pie toreizējā deju skolotāja Egila Augstmaņa nāca tikai četri pāri. Uz pirmo skati jau bija sarūpēts kvalifikācijai vajadzīgais skaits, bet nu vairākus gadus ir ļoti stabils pamatsastāvs. Šobrīd "Viršos" dejo 24 pašdarbnieki, vairāki brauc no novada pagastiem. Skrundas kultūras nama direktore Loreta Robežniece uzsvēra: kolektīvs arī stiprina ģimeniskumu. Puse no sastāva ir laulātie pāri: par to īpašu uzslavu saņēma Inese un Gundars Ivāni, Laima un Jānis Kukuļi, Marina un Ilgonis Lākuti, Aina un Gunārs Skrīveri, Anna un Osvalds Sulojevi, Gunita un Vilnis Strodi. Dažādās citās nominācijās pašvaldības un kultūras dzīves organizatoru balvas saņēma arī pārējie dejotāji: Gunārs Balodis, Ilga Dzalba, Daina Ģībiete, Juris Kokmanis, Liene Kriņģele, Inta Rotbaha, Laila Skarpa, Laimonis Petrovics, Imants Tuleiko un Oskars Zoniņš. Daudz ziedu tika kādreizējai kopas prezidentei Dzidrai Vjaksai, kura pēc desmit gadiem pilnvaras nodevusi L.Kukulei. Tāpat sumināts vadītājs Agris Sīlis, kurš nu jau vairāk nekā pusi "Viršu" mūža neatlaidīgi turot kolektīva grožus. Dejo, kur vien var Kultūras nama mākslinieciskās daļas vadītāja Irita Timbare saskaitījusi, ka "Viršu" dejotāji piedalījušies vairāk nekā simts lielākos un mazākos pasākumos, apgūts vairāk nekā 30 deju. Biogrāfijā ierakstīti arī divi Dziesmu un deju svētki. Ar krāšņiem tērpiem un raitu dejas soli ne tikai ielīksmoti skatītāji Tukumā, Kabilē, Siguldā, Jēkabpilī, Ikšķilē, Liepājā, Saulkrastos, Jelgavā un citās vietās Latvijā, bet arī ārpus valsts robežām – Igaunijā un Lietuvā. Lietuviešu draugu kopa "Putineles" bija atbraukusi uz jubilejas koncertu, uzaicinot skrundeniekus šovasar atbildes vizītē. Skrundas TV sagatavoto video var noskatīties ŠEIT. Informācija pārpublicēta no http://www.kurzemnieks.lv/Desmit-gadu-augstakaja-limeni
Teksts un foto: Daina Tāfelberga