Divdesmit Kurzemes pašvaldības piedalās universālā dizaina kampaņā

Divdesmit Kurzemes pašvaldības piedalās universālā dizaina kampaņā No 2013.gada 8.maija līdz 16.jūnijam Latvijā norisinās vērienīga sociālā kampaņa, kuras ietvaros visās 20 Kurzemes plānošanas reģiona pašvaldībās iedzīvotāji iesaistās apkārtējās vides pielāgošanā pēc universālā dizaina (UD) principiem. Tā ir pirmā šāda mēroga kampaņa Latvijā, un tās mērķis ir veicināt sociālo integrāciju, padarot apkārtējo vidi vienlīdz pieejamu ikvienam cilvēkam.
UD ir domāšana un process, kura rezultātā top produkti un pakalpojumi cilvēkiem ar visdažādākajām vajadzībām – grūtniecēm, ģimenēm ar bērniem, riteņbraucējiem, invalīdiem, pensionāriem u.c. Sabiedriskais transports ar pazeminātu grīdu, uzbrauktuves un nobrauktuves, luksofori ar skaņas signālu, riteņbraucēju celiņi un riteņu novietnes, bērnu istabas – tie ir tikai daži UD piemēri, kas ļauj mums justies ērti un droši. Papildu informāciju par UD ir atrodama šeit: www.videspieejamiba.lv.
„Ar šo kampaņu vēlamies ne tikai padarīt apkārtējo vidi ērtāku un drošāku, bet arī vērst lēmumpieņēmēju un pārējās sabiedrības uzmanību uz UD principu nozīmi ikvienā ikdienas situācijā,” skaidro Ilze Ārniece, Kurzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste. „UD principi izpaužas ne tikai būvniecības prasībās, bet arī ērti lietojamu tehnoloģiju izstrādē, informācijas pasniegšanā un citās jomās. UD nav domāts konkrētai mērķa grupai, bet katram no mums!”
Pirmie apkārtējās vides pielāgošanas pasākumi pēc UD principiem jau notikuši Alsungas, Talsu, Pāvilostas, Dundagas, Kuldīgas un Nīcas novadā, kur varēja iepazīties ar UD un tā pamatprincipiem, iesaistīties izglītojošās simulācijas spēlēs un apkārtējās vides pielāgošanas darbos.
Šonedēļ kampaņas pasākumi notiek arī Durbes, Mērsraga, Rojas un Ventspils novadā. Visi pasākumi ir publiski, un tos var apmeklēts ikviens interesents. Papildu informācija par pasākumiem: www.kurzemesregions.lv.
Sabiedrības kampaņas aktivitātes Kurzemes plānošanas reģions nodrošina Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013.gadam projekta Nr. LLIV-322 „My Response” ietvaros, ko īsteno sadarbībā ar septiņām Kurzemes pašvaldībām un pieciem Lietuvas partneriem. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014. gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Papildu informācijai:
Kazimiera Puzo
Projekta vadītāja
„A.W.Olsen & Partners”
Mob.tālr.: 26589930
E-pasts: kazimiera@olsen.lv