"Dod sirdij spēku!"

No 7.- 10. jūnijam plkst. 14.00 Skrundas jauniešu centrā, Amatnieku ielā 1, notiks veselību veicinoša aktivitāte bērniem "Dod sirdij spēku!" Šis veselību veicinošais pasākums mazajiem skrundeniekiem ir Skrundas jauniešu iniciatīva.   Skrundas novada pašvaldības projekts „Mēs savam novadam!” (līgums Nr. 4-27/34), kas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam 1.4.apakšsadaļas „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” valsts budžeta finansējuma ietvaros. Informāciju sagatavoja: Baiba Eversone, Skrundas novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste