Durbes novada pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Skrundā

Durbes novada pašvaldības speciālistu pieredzes apmaiņas vizīte Skrundā 30. oktobrī Skrundas novada pašvaldībā pieredzes apmaiņas vizītē par Elektroniskās dokumentu uzskaites sistēmu (EDUS) viesojās Durbes novada pašvaldības speciālisti. Pieredzes apmaiņas vizītē Skrundas novada pašvaldībā bija ieradušies Durbes novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Ruško, informācijas tehnoloģiju speciālists Zigmunds Kapelis un lietvedības sekretāre Madara Lagzdiņa. Viesus uzņēma un par elektronisko dokumentu noformēšanu un apriti Skrundas novada pašvaldības ikdienas darbā informēja Skrundas novada pašvaldības Administratīvo lietu nodaļas vadītāja Inga Freimane, apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka un informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesu vadītājs Sandris Kuzmickis. Durbes novada pašvaldības speciālisti ne vien ar lielu interesi iepazinās ar EDUS, tās funkcijām un priekšrocībām, bet arī aktīvi uzdeva sev interesējošos jautājumus, kā arī dalījās līdzšinējā darba pieredzē. Kā pēc vizītes pastāstīja Durbes novada pašvaldības informācijas tehnoloģiju speciālists Zigmunds Kapelis, šī ir bijusi lieliska iespēja izmēģināt EDUS darbībā un pārliecināties par tās noderīgumu un lietošanas ērtību. Īpaši vērtīga EDUS priekšrocība, viņaprāt, ir informācijas aprites ātruma palielināšanās, jo samazinās darbs ar papīra dokumentiem. Arī Durbes novada pašvaldības priekšsēdētājs Jānis Ruško un lietvedības sekretāre Madara Lagzdiņa bija pārliecināti, ka EDUS viennozīmīgi atvieglo ikdienas darbu pašvaldībā un atzinīgi novērtēja labi organizēto elektronisko datu apriti Skrundas novada pašvaldībā. Par to, ka ieguvēji no šīs tikšanās ir ne tikai Durbes novada pašvaldības speciālisti, pārliecināta ir Skrundas novada pašvaldības apmeklētāju centra speciāliste Rudīte Kronlaka, jo ir gūtas jaunas atziņas, kā uzlabot un optimizēt darbu turpmāk. Foto: Didzis Strazdiņš