Dzejas pēcpusdiena Rudbāržos

Dzejas pēcpusdiena Rudbāržos 19. septembrī Rudbāržu Bērnu un jauniešu centrā notika Dzejas pēcpusdiena. Lasījām dzeju no J. Baltvilka grāmatas “Saruna ar magoni” un V. Ļūdēna grāmatas “Nosapņotās murrādziesmiņas”.   Bērniem ļoti patika šie dzejolīši, jo tie ir viegli uztverami un saprotami. Uzstājās arī paši bērni, kas skaitīja dzejas dienai sagatavotos dzejolīšus. Vislielāko pārsteigumu sagādāja divi puiši, kuri paši bija sacerējuši dzeju. 4. klases skolnieks K. Robalts noskaitīja savu dzejoli “Vientuļais taurenītis”, bet A. Cērmanis no 3. klases – savu dzejoli “Ticība”. Jaunie dzejnieki saņēma saldas balviņas un arī aplausus. Pēc tam, svecītei degot, visi tika pacienāti ar aromātisku tēju un cepumiem. Liels paldies visiem, kas piedalījās! Teksts un foto: A. Bikše, jaunatnes lietu speciāliste Rudbāržos