Dzejas pēcpusdiena Skrundas pilsētas bibliotēkā

Dzejas pēcpusdiena Skrundas pilsētas bibliotēkā Trešdien, 18. aprīlī, Skrundas pilsētas bibliotēkā sirsnīgā gaisotnē aizvadīta pēcpusdiena kopā ar skrundenieci Vairu Garsoni.  Pasākumā Vaira Garsone lasīja savu dzeju, dalījās pieredzē un atmiņās par to, kā iepazinusi dzejas valodu. Katru dzejoli  caurvija doma, kura bija skaidra, saprotama un emociju rosinoša. Sirsnīgs paldies apmeklētājiem un īpaši Vairai Garsonei par jauko pēcpusdienu!   Teksts un foto: Gunita Strode, Skrundas pils.b-kas vadītāja