Dzejas stunda ar dzejnieku Hariju Krūzi

Dzejas stunda ar dzejnieku Hariju Krūzi Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolā Dzejas dienu ieskaņa notika jau 5. septembrī. Mazāko klašu skolēni dzejas stundā tikās ar dzejnieku Hariju Krūzi. Tikšanās noritēja jautrā gaisotnē, jo dzejnieks bērniem lasīja gan joku dzeju, gan uzdeva minēt dažādus vārdus, kuros samainīti vietām burti, gan noslēgumā katra klātesošā vārda pirmajam burtam nolasīja pa dzejolim. Skolēni atraisījās un ar interesi minēja vārdus, balvā saņemot pa konfektei. Dažam šo konfekšu skaits bija liels – kam konfekšu bija vairāk, dalījās ar tiem, kuriem konfekšu bija mazāk. Skolas pirmdienas līnijā, lai popularizētu Dzejas dienu ideju skolā, pēc direktora ieteikuma visi skolēni tika mudināti šīs nedēļas laikā uzrakstīt pa dzejolim. Teksts: Aija Vanaga, Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskolas direktora vietniece Foto: Dagnija Daiga Grundberga