"Dzimtajai pusei – Skrundai – no Jāņa Freiberga"

Šādus vārdus var lasīt, atverot grāmatas “Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse” vāku – tos Skrundas novada pašvaldībai dāvinātajos eksemplāros ierakstījis grāmatas līdzautors Jānis Freibergs, ilggadējs eksperts īpašumu novērtēšanā, lektors un grāmatu autors. 10. martā Jānis Freibergs, ar kundzi Ingrīdu Freibergu viesojoties dzimtajā novadā un Skrundas novada pašvaldībā, grāmatu “Nekustamo īpašumu vērtēšanas teorija un prakse” dāvināja gan domes priekšsēdētājai Loretai Robežniecei, gan Skrundas Goda pilsonim Viesturam Meļķim, gan Skrundas pilsētas bibliotēkai. Grāmatā ir izskatīti nekustamā īpašuma vērtēšanas teorētiskie, metodiskie un prakses jautājumi. Grāmatas autori, Jānis Freibergs un Vilis Žuromskis, ir ar atšķirīgu darba pieredzi nekustamo īpašumu vērtēšanas jomā, un to veidojuši, lai lasītājam palīdzētu apgūt nekustamā īpašuma vērtēšanas terminoloģiju un pieejas saskaņā ar Latvijas valsts standartu. Grāmata domāta nekustamā īpašuma pircējiem un pārdevējiem, uzņēmējiem, vērtēšanas speciālistiem un arī studentiem, kas par šādiem speciālistiem vēlas kļūt. Paldies par dāvinājumu! Teksts un foto: Didzis Strazdiņš, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists