"Dzīves skoliņas" decembra nodarbība

18. decembrī Nīkrāces pagasta Saieta namā notika projekta “Dzīves skoliņa” kārtējā nodarbība. Decembra nodarbības tēma: drošība mājās un ārpus tās, bet praktiskajā nodarbībā dalībnieces cepa cepumus no dažādām mīklām. Ar interesi tika veidota piparkūku glazūra un ar krāsainām sirsniņām rotāti un cepti mājas cepumi. Nodarbības dalībniece Oksana cepa “Zaķausis”, bet pārējās dalībnieces no kārtainās mīklas veidoja kanēļmaizītes. Projektā iesaistās arvien jaunas dalībnieces. Kamēr māmiņas cepa un gatavoja, viņu atvases pieskatīja biedrības “Nīkrācnieki” brīvprātīgie jaunieši. “Pēcpusdiena bija saistoša un izdevusies”, tā projekta dalībnieces sprieda pie kafijas tases. Šo projektu finansē Borisa un Ināras Teterevu fonds, bet realizē biedrība "Ventas krasti”. Teksts – Inese Ivāne, projekta vadītāja Foto – Ilona Rītiņa, projekta nodarbību vadītāja